Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Simulace » Simulace pro optimalizaci a vývoj produktů

Simulace pro optimalizaci a vývoj produktů

  Vývoj a inovace produktů přináší výzvy pro návrháře, inženýry i výrobce. Pomocí špičkových technologií lze vyvinout inovativnější a složitější produkty rychleji a s nižšími náklady než konkurence. Konstruktéři potřebují zkrátit vývojové cykly a urychlit dobu uvedení produktu na trh s využitím analýz a simulací, a to pomocí integrace s CAD systémy. Mohou si vybírat ze široké nabídky simulačních řešení portfolia SOLIDWORKS.

  Výhody simulací

  • Minimalizují náklady pro výrobu fyzického prototypu
  • Šetří čas a peníze
  • Analyzují návrh produktu v počítači
  • Snižují riziko vyrobitelnosti návrhu
  • Identifikují potenciální poruchy nebo problémy
  • Používají inovativní přístupy
  • Zlepšují kvalitu produktu
  • Optimalizují návrh produktu
  • Ověřují výrobní procesy
  • Zkracují dobu uvedení produktu na trh

  Stačí Vám pouze pevnostní simulace?

  Většina návrhářů a inženýrů spojuje simulaci a analýzu s pevnostní analýzou pomocí metody konečných prvků (FEA). Nástroje pevnostní analýzy jsou nejrozšířenější typ simulací pro ověření napětí, průhybu, deformace, vibrace a únavy modelu produktu pod zatížením. Tyto nástroje pomáhají vývojářům produktů odpovědět na důležité otázky jako: Zlomí se to? Ohne se to? Bude se to deformovat? Je to dostatečně tuhé? Kdy se to opotřebuje? Odpovědi na tyto otázky usnadňují vývoj produktu, ale existuje i mnoho dalších typů simulací multifyzikální povahy.


  Multifyzikální simulace

  Multifyzikální analýzy zahrnují tepelné namáhání nebo termomechanické (tepelné/pevnostní), tekutinové pevnostní interakce (proudění/pevnostní), proudění tekutiny s přenosem tepla (proudění/tepelné) a tekutinové pevnostní interakce s přenosem tepla (proudění/tepelné/pevnostní). Kombinace SOLIDWORKS Simulation a SOLIDWORKS Flow Simulation poskytuje výkonnou, integrovanou sadu nástrojů pro analýzu mnoha možných kombinací fyzikálních jevů, což umožňuje návrhářům a inženýrům získat definitivní pohled na to, jak multifyzikální jevy ovlivňují způsob, jakým bude výsledný návrh produktu fungovat.


  Pevnostní analýzy (FEA)

  SOLIDWORKS Simulation Standard

  • lineární statická analýza
  • pohybová simulace Motion
  • kontaktní analýza včetně tření
  • statická pevnostní analýza
  • napětí, deformace, posun
  • sledování trendu
  • spoje a nalisovaná uložení
  • pevnostní simulace sestav
  • analýza svařovaných konstrukcí
  • analýza skořepiny
  • únavová studie
  • pohybová simulace Motion

  SOLIDWORKS Simulation Professional

  • lineární statická analýza s frekvenčními a teplotními úlohami
  • pohybová simulace Motion založená na času a události
  • optimalizace návrhu
  • frekvenční úlohy
  • vzpěr a zborcení
  • odstředivé síly
  • teplotní analýza
  • pádová zkouška
  • cyklická zatížení
  • tlakové nádoby
  • strukturální analýza skupiny součástí
  • topologická studie
  • zjednodušení na 2D rovinné úlohy

  SOLIDWORKS Simulation Premium

  • nelineární statická analýza
  • nelineární dynamická analýza
  • lineární dynamická analýza
  • zatížení závislá na čase
  • vibrace, dynamické odezvy
  • elastické a teplotně závislé materiály
  • kompozitní materiály
  • optimalizace návrhu
  • topologická studie


  Simulace proudění kapalin a plynů (CFD)

  SOLIDWORKS Flow Simulation

  • interní a externí analýzy proudění
  • analýza vnějšího proudění kapalin a plynů kolem objemových těles
  • analýza turbulentního proudění pomocí modelů K-epsilon
  • simulace plynu pro řešení vysokého tlaku nebo nízké teploty
  • analýza proudění plynu v podzvukových a nadzvukových rychlostech
  • výpočet poklesu tlaku v potrubí se započtením vlivu odporu proudění
  • optimalizace návrhu simulace proudění na základě parametrů
  • analýza proudění ne-newtonovských kapalin – krev, zubní pasta nebo roztavený plast
  • analýza výpočtu relativní vlhkosti vnitřního prostoru
  • analýza proudění a kavitace
  • simulace rotace lopatkových kol a proudění tekutiny
  • změna teploty pomocí sálání nebo záření
  • modul HVAC pro vytápění, ventilace a klimatizace
  • modul Electronics Cooling pro tepelné namáhání a chlazení PCB desek elektroniky


  Simulace vstřikování plastů do formy

  SOLIDWORKS Plastics Standard

  • analýza vstřikování plastových výrobků
  • optimalizace tloušťky stěny
  • řízení globální kvality sítě
  • plnění
  • studené spoje
  • vzduchové kapsy
  • analýza smrštění a propadlin
  • určení vtoků, vícenásobné vtoky
  • generování výstupních zpráv

  SOLIDWORKS Plastics Professional

  • optimalizace vstřikování
  • optimalizace vtokové soustavy
  • násobné dutiny, dotlak
  • analýza zatuhnutí vtokového ústí
  • analýza času chlazení
  • analýza plnění plynem a ventily
  • analýza 2K vstřikování
  • analýza vláken a dvojlom
  • vícenásobné formy
  • zástřiky

  SOLIDWORKS Plastics Premium

  • vložení geometrie chladící soustavy do modelu výpočtu formy
  • návrh chladící soustavy
  • speciální typy chladících linií plastických zkroucení
  • konformace chladicího systému formy
  • analýza deformace dílu formy
  • kontrola analýzy chlazení
  • analýza chladících linií
  • označení vtaženin i s ohledem na etapu chlazení dílu ve formě
  • zobrazení parametrů analýzy v etapě dochlazování dílu ve formě
  • rozložení mapy teploty dílu na konci chladnutí
  • deformace dílu ve vztahu k celkovému vnitřnímu pnutí
  • deformace formy ve vztahu k vnitřnímu pnutí
  • deformaci vstřikovaného dílu od rozložení teploty v čase po vyhození formy a dochlazení