Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » Simulace

Simulační analýzy a výpočty

Simulace obsahují portfolio řešení pro pevnostní a teplotní lineární analýzu. Dále je k dispozici analýza únavy, analýza pohybu a nelineární analýza.  Analýza dynamiky proudění kapalin a plynů obsahuje i moduly pro chlazení elektroniky a modul pro vytápění a klimatizaci. K analýze vstřikování plastů do formy slouží simulace SolidWorks Plastics.

Možnosti analýzy:

• pevnostní analýzy
• multifyzikální numerické analýzy
• teplotní (termické) analýzy
• pohybové analýzy založené na čase a události
• dynamika proudění kapalin a plynů
• chlazení elektroniky
• vytápění a klimatizace
• analýza vstřikování plastů