Přeskočit na obsah

Základní školení

Noví uživatelé i stávající uživatelé jiných CAD systémů mohou získat mnoho dovedností ze školení pro začátečníky.

Registrace na školení

Kurz pro začátečníky dosahuje maximální rychlosti, využívá nejlepší modelovací postupy a v konečném důsledku zajišťuje maximální produktivitu pro všechny nové uživatele CAD/CAM. Nyní můžete požádat o novou možnosti on-line školení přes aplikaci ZOOM Meeting.

Rozsah školení:

 • 2 denní školící kurz pro 4 účastníky
 • Učebna s počítači certifikovaný lektor
 • Učebnice

Naše požadavky:

 • Zvládnuté základy na PC s Windows 10
 • Zkušenosti z oblasti průmyslu
 • Úhrada školení předem

Školící prostory DPS Software CZ:

Praha 6 – Ruzyně, Dědinská 893/29 (budova Airport Office Center)
Tel.: +420 702 102 732
 
Ostrava – Hrabová, Na Rovince 879 (CTP Office Park)
Tel.: +420 596 113 300
 
 • školení proběhne na počítačích, kterým je vybavena školící místnost
 • součástí školení jsou nápoje a drobné občerstvení
 • vyhrazené parkoviště k dispozici v místě školení
 • v případě školení u klienta jsou účtovány režijní náklady

Získané dovednosti uživatele během 2 dnů školení

 • tvorba parametrické skici
 • návrh konfigurovatelných dílů
 • sestavení hlavní sestavy a podsestavy
 • práce s položkami a kusovníky
 • tvorba výkresů podle zásad technického kreslení


Lekce 1 – Prostředí a ovládání programu SolidWorks

 • parametrický modelář
 • práce se soubory
 • možnosti systému a nastavení dokumentu
 • zobrazování a manipulace
 • klávesové zkratky
 • panely nástrojů


Lekce 2 – Tvorba skici

 • načrtnout skicu
 • entity skici
 • nástroje pro skici
 • geometrické vazby skici
 • kótování, rovnice, spojené hodnoty
 • přidání vysunutím
 • přidání rotací


Lekce 3 – Tvorba dílu

 • přidat, odebrat vysunutím
 • přidat, odebrat rotací
 • zrcadlit prvky
 • průvodce dírami
 • zaoblit, zkosit
 • určit materiál, hmotnost, vlastnosti dílu
 • praktické cvičení


Lekce 4 – Tvorba sestavy

 • metody tvorby sestavy
 • vkládání a manipulace součástí
 • vazby součástí
 • toolbox, normalizované součásti
 • rozložený pohled
 • sestava a podsestava
 • kusovník sestavy
 • pohyblivá sestava
 • pohybová studie


Lekce 5 – Tvorba výkresu

 • výkresy, formáty
 • výběr pohledu, průmět, ISO pohled
 • kótování, asociativita s modelem
 • popisy pohledů
 • výkres dílu
 • výkres sestavy
 • rozložený pohled
 • kusovník
 • pozice
 • praktické cvičení


Lekce 6 – Prohlížení

 • eDrawings – prohlížeč
 • otestování nabytých znalostí
Získané dovednosti uživatele během 2 dnů školení
 • zásady práce s CAD software DraftSight
 • kreslení a editace výkresu
 • nastavení hladin a uživatelského prostředí
 • správa souborů dwg, import/export, tisk
 • tvorba výkresové dokumentace podle zásad technického kreslení
Lekce 1 – Prostředí a kreslení v programu DraftSight
 • uživatelské rozhraní
 • nastavení výkresu, práce s menu a dialogovými panely
 • souřadné systémy
 • zobrazovací příkazy
 • základy kreslení a modifikací
 • uchopení objektů, pomůcky
Lekce 2 – Nastavení a správa dokumentů v programu DraftSight
 • hladiny a vlastnosti objektů
 • informační příkazy
 • šrafování, kótování, bloky
 • modelový a výkresový prostor
 • podrobné nastavení tisku
 • klasický a elektronický tisk výkresů
Školení předpokládá absolvování základního školení SOLIDWORKS v rozsahu modelování dílů a sestav. Rozsah školení SolidCAM odpovídá počtu os pro frézování:
 • Základní školení SolidCAM – 2,5 osy – 2 dny
 • Školení SolidCAM – 3. osa – 1 den
 • Školení SolidCAM – HSS – 1 den
 • Školení SolidCAM – 4. a 5. osa – 2 dny

Registrační formulář školení