Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » SOLIDWORKS CLOUD

SOLIDWORKS CLOUD

Cloudové role s mnoha aplikacemi pro vývoj a návrh obsahují správu dat a nástroje pro spolupráci v prohlížeči. Není zapotřebí instalace aplikací na počítači.

Aplikace SOLIDWORKS CLOUD, jako služba pro Váš prohlížeč

SOLIDWORKS CLOUD (XWZO)

Kompletní 3D CAD řešení SaaS v cloudu slouží k modelování a tvorbě dílů, sestav a výkresů. Obsahuje role s aplikacemi pro produktivitu a spolupráci se správou dat PLM na 3DEXPERIENCE cloudové platformě. Využijete i další aplikace pro foto rendering a marketingové prezentace.

3D Creator
objemový modelář

Role 3D Creator na cloudové platformě poskytuje prostředí pro 3D parametrické modelování v aplikaci xDesign pro díly a sestavy umožní provádět změny geometrie nebo upraví strukturu sestavy online. Může posloužit i jako alternativní cloudová verze modeláře SOLIDWORKS 3D CAD.

3D Sculptor
SubD povrchový modelář

Role 3D Sculptor na cloudové platformě poskytuje rychlé a snadné vytváření volných povrchů v SubD modeláři aplikace xShape s automatickou konverzí do NURBS geometrie. Průmyslovým návrhářům a technikům umožňuje vytvářet stylizované ergonomicky nebo organicky tvarované modely snadněji než tradiční parametrické nástroje.

3D SheetMetal Creator
plechové díly

Role 3D Sheet Metal Creator na cloudové platformě nabízí funkce asociativního parametrického návrhu plechu pro vytváření dílů a sestav. Specializované prostředí aplikace xSheetMetal pro návrh 3D plechových dílů typu „vše v jednom“ vám pomůže zefektivnit způsob, jakým vytváříte, ukládáte, sdílíte, ověřujete a spravujete návrhy plechových dílů.

3D Structure Creator
ocelové konstrukce

Role 3D Structure Creator na cloudové platformě nabízí funkce návrhu ocelových konstrukcí s pomocí skicovaných profilů. Konstrukční nástroje pomáhají vytvářet ocelové konstrukce od konceptu až pro sestavy v aplikaci xFrame.

Manufacturing Definition Creator
kótování a popis 3D modelu

Aplikace xDefine na cloudové platformě definuje model, organizuje a publikuje popisy přímo do 3D modelu a vytváří i 2D výkres. Je tak přímo usnadněna následná příprava výroby s definicemi modelu jako jsou kóty, tolerance, symboly, značky povrchové úpravy, poznámky, tabulky děr a další popisy.

3D Render
fotorendering

Role 3D Render na cloudové platformě používá data ze 3D modelu a vytváří pomocí aplikace xStudio rendrovaný fotorealistický snímek produktu rychlým a jednoduchým způsobem.

Drafter
tvorba výkresů

Role Drafter s aplikací Drawings je role je založená na instalaci do Windows. Generuje 2D výkresy z modelů na cloudové platformě. Kdykoli upravíte 3D model, vaše výkresy se aktualizují v reálném čase. Pomocí této role máte přístup k rozsáhlým nástrojům, které usnadňují a urychlují vytváření 2D výkresů. Konstruktéři mohou snadno tvořit pohledy, kótovat a přidávat popisy ve výkrese a sdílet uložená data.

Cloudová platforma propojí všechny procesy pro vývoj produktu, od návrhu až k výrobě. Můžete nahrát obsah přímo na platformu a prostřednictvím webového prohlížeče využívat možností zobrazit, upravit, spravovat a sdílet svojí práci online.

Mohlo by se Vám líbit…