Přeskočit na obsah

SOLIDWORKS CLOUD SaaS

Cloudové role s mnoha aplikacemi pro vývoj a návrh obsahují správu dat PLM a nástroje pro spolupráci v prohlížeči. Není zapotřebí instalace aplikací na počítači.

Kompletní 3D CAD řešení SaaS v cloudu slouží k modelování a tvorbě dílů, sestav a výkresů. Obsahuje role s aplikacemi pro produktivitu a spolupráci se správou dat PLM na 3DEXPERIENCE cloudové platformě. Využijete i další aplikace pro foto rendering a marketingové prezentace.

3D Creator

Role 3D Creator na cloudové platformě poskytuje prostředí pro 3D parametrické modelování v aplikaci xDesign pro díly a sestavy umožní provádět změny geometrie nebo upraví strukturu sestavy online. Může posloužit i jako jednodušší cloudová verze modeláře SOLIDWORKS 3D CAD.

3D Sculptor

Role 3D Sculptor na cloudové platformě poskytuje rychlé a snadné vytváření volných povrchů v SubD modeláři aplikace xShape s automatickou konverzí do NURBS geometrie. Průmyslovým návrhářům a technikům umožňuje vytvářet stylizované ergonomicky nebo organicky tvarované modely snadněji než tradiční parametrické nástroje.

3D Sheet Metal Creator

Role 3D Sheet Metal Creator na cloudové platformě nabízí funkce asociativního parametrického návrhu plechu pro vytváření dílů a sestav. Specializované prostředí aplikace xSheetMetal pro návrh 3D plechových dílů typu „vše v jednom“ vám pomůže zefektivnit způsob, jakým vytváříte, ukládáte, sdílíte, ověřujete a spravujete návrhy plechových dílů.

3D Structure Creator

Structure Creator role na cloudové platformě nabízí funkce návrhu ocelových konstrukcí s pomocí skicovaných profilů. Konstrukční nástroje pomáhají vytvářet ocelové konstrukce od konceptu až pro sestavy v aplikaci xFrame.

Product Document Creator

Aplikace xDocument na cloudové platformě definuje, organizuje a publikuje popisy přímo do 3D modelu a nevytváří 2D výkres. Je tak přímo usnadněna následná bezvýkresová výroba s definicemi modelu jako jsou kóty, tolerance, symboly, značky povrchové úpravy, poznámky, tabulky děr a další popisy.

3D Render

Role 3D Render na cloudové platformě používá data ze 3D modelu a vytváří pomocí aplikace xStudio rendrovaný fotorealistický snímek produktu rychlým a jednoduchým způsobem.

Drafter

Role Drafter s aplikací Drawings je role je založená na instalaci do Windows. Generuje 2D výkresy z modelů na cloudové platformě. Kdykoli upravíte 3D model, vaše výkresy se aktualizují v reálném čase. Pomocí této role máte přístup k rozsáhlým nástrojům, které usnadňují a urychlují vytváření 2D výkresů. Konstruktéři mohou snadno tvořit pohledy, kótovat a přidávat popisy ve výkrese a sdílet uložená data.

Collaborative Industry Innovator

Role Enovia Lifecycle Management je nástrojem pro spolupráci a správu dat PLM ve společném prostoru cloudové platformy, který umožní tvorbu revizí, změnu stavu nebo plnění úkolů. Zabezpečený přístup je pomocí práv ke sdíleným datům v rámci uživatelské role cloudového prostoru. Správa dat umožní tvorbu revizí a větvení obsahu. Jednotlivé stavy životního cyklu zajistí vydání obsahu s pomocí jednotlivých stavů Lifecycle včetně možnosti historie a sledování změn.

Collaborative Business Innovator

S pomocí role Collaborative Business Innovator spolupracujte na nápadech na 3DEXPERIENCE cloudové platformě. Konstrukční týmy spolupracují tak, aby mohli společně sdílet znalosti a spolupracovat na společných projektech. Uživatelé si vyměňují odpovědi na obtížné technické výzvy, naučí se nové dovednosti a sdílejí své odborné znalosti s přístupem k dalším online komunitám. Spolupráce a propojení všech, kdo se podílejí na návrzích produktů a vstupují do společných projektů.

Mohlo by se Vám líbit…