SOLIDWORKS Flow Simulation

Pro simulaci proudění kapalin a plynů jsou k dispozici komplexní nástroje pro ověřování a analýzu výpočetní dynamiky tekutin (CFD), sdílení tepla a chlazení.

Doplňkový modul SOLIDWORKS Flow Simulation je určen pro komplexní simulace dynamiky tekutin a sdílení tepla. Jeho praktické nasazení se týká například proudění plynů a tekutin, analýzy klimatizace a větrání nebo simulace aerodynamiky.

 • průtok součástmi, mimo součásti, kombinace vnitřního a vnějšího proudění
 • proudění lze spojit s teplotní analýzou přenosem tepla prouděním, vedením a sáláním
 • vstupy a výstupy, s požadovanou hodnotou síly, tlaku, nebo rychlosti proudění
 • analýza vnějšího proudění kapalin a plynů kolem objemových těles
 • analýza turbulentního proudění pomocí modelů K-epsilon
 • simulace plynu pro řešení vysokého tlaku nebo nízké teploty
 • analýza proudění plynu v podzvukových a nadzvukových rychlostech
 • výpočet poklesu tlaku v potrubí se započtením vlivu odporu proudění
 • optimalizace návrhu simulace proudění na základě parametrů
 • analýza proudění ne-newtonovských kapalin – krev, zubní pasta nebo roztavený plast
 • analýza výpočtu relativní vlhkosti vnitřního prostoru
 • analýza proudění a kavitace
 • simulace rotace lopatkových kol a proudění tekutiny
 • změna teploty pomocí sálání nebo záření

Přídavný modul se objednává navíc, a potom nabídne specializované nástroje pro vytápění, ventilace a klimatizace. Simuluje jevy spojené se sdílením, vyzařováním a prouděním tepla, jako jsou simulace parametrů vytápění a klimatizace v místnostech spolu s kvalitou vzduchu nebo topení, ventilace, klimatizace a sluneční záření.

Přídavný modul se objednává navíc, a potom nabídne specializované simulační nástroje pro studie a analýzy spojené s tepelným namáháním PCB desek elektroniky, jako je např. simulace chlazení elektroniky, chladiče desky plošných spojů s procesorem a další.

Mohlo by se Vám líbit…