Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » SOLIDWORKS Plastics Premium

SOLIDWORKS Plastics Premium

Simulace vstřikování plastů nabízí analýzu vstřikování plastu do formy, optimalizuje tloušťku stěn, identifikuje studené spoje a zvolí optimální umístění vtoků. Dále analyzuje chladící systém formy s celkovým posouzením deformace plastového dílu po vyjmutí z formy.

Optimalizace vstřikování plastů s chlazením

Plastové díly a formy

Simulace SOLIDWORKS Plastics Premium analyzuje a simuluje vstřikování plastů do formy. Poskytuje nástroje, které pomáhají výrobcům predikovat, vyhodnotit a optimalizovat technologický návrh plastových dílů a vstřikovacích forem. Dále nabízí analýzu chlazení formy a ve spojení se SOLIDWORKS Simulation Premium komplexní posouzení deformace vstřikovaného dílu po vyjmutí z formy.

Analýza chlazení formy - Premium

Obsahuje modul analýza chlazení. Simulace pomůže vyhodnotit celý proces vstřikování, včetně chladicího systému uvnitř formy a jeho vlivu na procesy plnění a dotlaku. Deformace konečného dílu po vstřikování během analýzy poskytuje nejvíce definitivní vyhodnocení dokončeného lisovaného dílu.

 • vložení geometrie chladící soustavy do modelu výpočtu formy
 • návrh chladící soustavy
 • speciální typy chladících linií plastických skroucení
 • konformace chladicího systému formy
 • analýza deformace dílu formy
 • kontrola analýzy chlazení
 • analýza chladících linií
 • označení vtaženin i s ohledem na etapu chlazení dílu ve formě
 • zobrazení parametrů analýzy v etapě dochlazování dílu ve formě
 • rozložení mapy teploty dílu na konci chladnutí
 • deformace dílu ve vztahu k celkovému vnitřnímu pnutí
 • deformace formy ve vztahu k vnitřnímu pnutí
 • deformaci vstřikovaného dílu od rozložení teploty v čase po vyhození formy a dochlazení

Analýza toku

Modul analýza toku – Flow analysis vyhodnocuje, zda může pomocí vstřikování naplnit díl, určit optimální místa vstřiku a vhodný materiál.

 • analýza vstřikování plastových výrobků
 • optimalizace tloušťky stěny
 • řízení globální kvality sítě
 • plnění
 • studené spoje
 • vzduchové kapsy
 • analýza smrštění a propadlin
 • určení vtoků, vícenásobné vtoky
 • generování výstupních zpráv

Analýza dotlaku

Modul analýza dotlaku – Pack analysis může vyhodnotit různé procesní podmínky, potřebnou upínací sílu a požadovanou dobu cyklu.

 • optimalizace vstřikování
 • optimalizace vtokové soustavy
 • násobné dutiny, dotlak
 • analýza zatuhnutí vtokového ústí
 • analýza času chlazení
 • analýza plnění plynem a ventily
 • analýza 2K vstřikování
 • analýza vláken a dvojlom
 • vícenásobné formy
 • zástřiky

Mohlo by se Vám líbit…