Přeskočit na obsah
DPS » Katalog řešení » Pevnostní analýzy » SOLIDWORKS Simulation Standard

SOLIDWORKS Simulation Standard

Lineární statické, časově řízené pohybové a vysoko cyklové únavové simulace. Konstruktéři využijí statickou studii, která předpokládá lineárně statické zatížení, které se nemění v průběhu času. Výsledná analýza obsahuje namáhání součástí, deformace, koeficient bezpečnosti a posunutí. Únavová studie poskytne odhad vysoko cyklové únavy součástí vystavených více proměnlivým zatížením.

Objevte pevnostní analýzy a simulace

Lineární statická a pohybová analýza

Simulation Standard představuje pokročilé virtuální testovací prostředí pro provádění reálných simulací návrhů dílů i celých sestav, plechů, skořepin, rámů a příhradových konstrukcí. Lineární statická analýza obsahuje metodu konečných prvků (FEA) pro pevnostní výpočty do meze kluzu při zatížení součástí silou či tlakem. Výsledkem analýzy je namáhání, deformace, koeficient bezpečnosti a posunutí.

 • úlohy lineární statiky na objemových, skořepinových a prutových konstrukcích
 • řešení velkých posunů
 • bohatá knihovna materiálů
 • široká nabídka kontaktů, spojek a zatížení s okrajovými podmínkami
 • automatické generování sítě s možností lokálního zjemnění
 • scénáře, parametrické studie, sledování trendu
 • rozsáhlé možnosti analýzy a zobrazení výsledků
Lineární statická analýza (Simulation)
 • kontaktní analýza včetně tření
 • statická pevnostní analýza
 • napětí, deformace, posun
 • sledování trendu
 • spoje a nalisovaná uložení
 • pevnostní simulace sestav
 • analýza svařovaných konstrukcí
 • analýza skořepiny
 • únavová studie

Pohybová analýza (Motion)
 • pohybová analýza závislá na čase
 • přesná simulace pohybu
 • účinky síly, zatížení, pružiny, tlumiče, tření

Mohlo by se Vám líbit…