SOLIDWORKS Simulation Premium

Simulace a ověřování obsahují lineární i nelineární statickou, dynamickou analýzu a simulace pro kompozitní materiály.

Katalogové číslo: 103 Kategorie: Štítek:

Doplňkový modul SOLIDWORKS Simulation Premium nabízí kompletní možnosti řešení simulací pomocí metody konečných prvků. Obsahuje navíc další nástroje pro analýzu nelineárního chování materiálu, například za mezí kluzu. V lineární dynamické analýze jsou použita frekvenční zatížení závislá na čase. Součástí jsou i simulace pro kompozitní skořepinové materiály.

 • úlohy lineární i nelineární statiky na objemových, skořepinových a prutových konstrukcích
 • řešení velkých posunů
 • bohatá knihovna materiálů
 • široká nabídka zatížení a uchycení
 • automatické generování sítě s možností lokálního zjemnění
 • scénáře, parametrické studie, sledování trendu
 • rozsáhlé možnosti analýzy a zobrazení výsledků
 • pohybová simulace (Motion) založená na čase a událostech
 • kontaktní analýza včetně tření
 • statická pevnostní analýza
 • napětí, deformace, posun
 • spoje a nalisovaná uložení
 • pevnostní simulace sestav
 • pohybová simulace (Motion)
 • analýza svařovaných konstrukcí
 • analýza skořepiny
 • optimalizace návrhu
 • únavový test materiálu
 • frekvenční úlohy
 • vzpěr a zborcení
 • odstředivé síly
 • teplotní analýza
 • pádová zkouška
 • cyklická zatížení
 • tlakové nádoby
 • strukturální analýza skupiny součástí
 • topologická studie
 • zjednodušení na rovinné úlohy
 • nelineární statické zatížení
 • elastické a teplotně závislé vlastnosti materiálu
 • velká posunutí a deformace
 • komplexní kontaktní podmínky
 • statické i dynamické nelineární úlohy
 • lineární dynamické zatížení
 • zatížení závislá načase
 • vibrace, dynamické odezvy
 • kompozity nesouměrné, souměrné a vrstvené
 • tvorba kompozitních skořepiny
 • dynamická kontrola simulace
 • zobrazení orientace vrstvy přímo na modelu

Mohlo by se Vám líbit…