Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » SOLIDWORKS Simulation Premium

SOLIDWORKS Simulation Premium

Simulace obsahují lineární i nelineární studie, což analyzuje realistické chování modelu. Jedná se o nelineární statickou, lineární statickou, nelineární dynamickou a lineární dynamickou studii. Nelineární simulace jsou schopny analyzovat komplexní chování materiálů jako jsou kovy, pryže, plasty a kompozitní matriály. Výsledná analýza obsahuje namáhání součástí, deformace, koeficient bezpečnosti a posunutí.

Komplexní analýza pevnosti a spolehlivosti výrobku

Nelineární simulace

Simulation Premium poskytují snadno použitelné úlohy pro provádění multifyzikálních testů. Nelineární statické studie předpokládají statické zatížení spolu s proměnlivým závislým na čase. Modely v nelineární analýze umožňují výpočet trvalé deformace a zbytková napětí následkem nadměrného namáhání za mezí kluzu. V nelineárních dynamických studiích je zahrnut do výpočtu frekvenční účinek zatížení v reálném čase. Kromě řešení nelineárních statických problémů mohou nelineární dynamické studie také vyřešit rázové problémy. Lineární dynamická studie je založena na frekvenční studii s nahodilými vibracemi. Úloha řeší účinky dynamických a rázových zatížení pro lineárně elastické materiály.

 • nelineární simulace na objemových, skořepinových a prutových konstrukcích
 • řešení velkých posunů a deformací
 • kompozitní skořepiny nesouměrné, souměrné a vrstvené
 • bohatá knihovna materiálů
 • široká nabídka kontaktů, spojek a zatížení s okrajovými podmínkami
 • automatické generování sítě s možností lokálního zjemnění
 • scénáře, parametrické studie, sledování trendu
 • rozsáhlé možnosti analýzy a zobrazení výsledků

Nelineární analýzy Premium

 • nelineární statická analýza
 • nelineární dynamická analýza
 • lineární dynamická analýza
 • zatížení závislá na čase
 • vibrace, dynamické odezvy
 • elastické a teplotně závislé materiály
 • kompozitní materiály
 • optimalizace návrhu
 • topologická studie
Lineární statická analýza (Simulation)
 • kontaktní analýza včetně tření
 • statická pevnostní analýza
 • napětí, deformace, posun
 • sledování trendu
 • spoje a nalisovaná uložení
 • pevnostní simulace sestav
 • analýza svařovaných konstrukcí
 • analýza skořepiny
 • únavová studie
 • frekvenční úlohy
 • vzpěr a zborcení
 • odstředivé síly
 • teplotní analýza
 • pádová zkouška
 • cyklická zatížení
 • tlakové nádoby
 • strukturální analýza skupiny součástí
 • zjednodušení na 2D rovinné úlohy

Pohybová analýza (Motion)

 • pohybová analýza založená na čase a události
 • přesná simulace pohybu
 • účinky síly, zatížení, pružiny, tlumiče, třen

Mohlo by se Vám líbit…