Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » Fluid Dynamics

Fluid Dynamics

Simulace dynamiky proudění dává možnost provádět analýzy dynamiky tekutin (CFD) a sdílení tepla pro ověření návrhů produktů vedoucí ke zvýšení kvality.

Simulace dynamiky tekutin

Fluid Dynamics Engineer (FMK)

Role Fluid Dynamics Engineer umožňuje konstruktérům provádět vysoce věrné interní a externí simulace proudění tekutin a sdílení tepla, které poskytují užitečné informace pro optimalizaci produktu při jeho návrhu. Proudění kapalin a plynů může mít hluboký vliv na celkový výkon. Pro mnoho průmyslových odvětví jde při návrhu produktu např. o maximalizaci účinného proudění tekutiny pro chlazení, pro jiná odvětví jde o kontrolu sil generovaných prouděním.

Funkce analýzy

  • Široká škála funkcí poskytuje nástroje pro snadnou analýzu ustáleného a přechodného toku
  • Tepelné chování produktů na základě sdílení tepla
  • Plně integrované multidisciplinární prostředí pro rychlé a snadné provádění CFD analýz
  • Výsledky simulace proudění tekutin pro optimalizaci produktu

Mohlo by se Vám líbit…