Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » Structural Simulation

Structural Simulation

Technologie řešiče Abaqus dává možnosti provádět pevnostní úlohy a optimalizační analýzy, a to od lineární statické analýzy až po dynamické nelineární analýzy.

Role pro pevnostní simulace na cloudu

Structural Designer (SRD)
lineární statické simulace

Intuitivní simulační role pro konstruktéry a designéry, kteří potřebují simulovat úlohy lineárních statických, tepelných, frekvenčních a vzpěrných podmínek. Aplikace pro adaptivní síťování umožňuje uživatelům v případě potřeby zlepšit přesnost analýzy.

Structural Engineer (SLL)
lineární statické a dynamické simulace

Role simulace poskytujících lineární statické, tepelné, frekvenční, vzpěrné, přechodové a  harmonické analytické úlohy s objemovými, skořepinovými a nosníkovými sítěmi. Analýzu usnadňuje sekvenční vícestupňové načítání, pokročilé možnosti vytváření sítí, vytváření sítí podle pravidel a aplikace pro následné zpracování výsledků.

Structural Performance Engineer (SFO)
lineární a nelineární statické simulace

Role simulací pro lineární a nelineární statické podmínky, tepelné, frekvenční, kvazistatické úlohy a současně lineární dynamické podmínky. Díky nastavení mohou uživatelé během několika sekund nastavit složité interakce a kontakty. Modely sestav lze použít k automatizaci a zrychlení procesu vytváření sítí pomocí pravidel, aniž by bylo nutné načítat geometrii modelů pro výpočet konečných prvků do paměti.

Structural Mechanics Engineer (SSU)
nelineární statické a dynamické simulace

Role simulace pro úlohy v nelineárních statických podmínkách s nelineárním dynamickým zatížením. Rozšiřuje možnosti úloh a přidává analýzu pro nelineární vysokorychlostní události s explicitními dynamickými kroky, lze provádět náhodné vibrační analýzy, extrahovat složité frekvence, kalibrovat materiály modelů a zpracovávat geometrii s přípravou sítě modelu.

Mohlo by se Vám líbit…