3DEXPERIENCE Structural Simulation

Technologie řešiče Abaqus dává možnosti provádět pevnostní úlohy a optimalizační analýzy, a to od lineární statické analýzy až po dynamické nelineární analýzy.

SIMULIA

Simulace SIMULIA je portfolio propojených simulačních aplikací na 3DEXPERIENCE cloudové platformě. Od lineární statické analýzy až po dynamické nelineární analýzy. Robustní a škálovatelný FEA řešič Abaqus je vhodný pro simulace lineární i nelineární odezvy soustavy. Mezi klíčové funkcionality patří komplexní materiálové modely, kontaktní úlohy, simulace poškození, simulace nárazu a komplexní spoje dílčích struktur.

Intuitivní simulační role pro konstruktéry a designéry, kteří potřebují simulovat úlohy lineárních statických, tepelných, frekvenčních a vzpěrných podmínek. Aplikace pro adaptivní síťování umožňuje uživatelům v případě potřeby zlepšit přesnost analýzy.

 • Linear Structural Validation
 • Material Definition

Role simulace poskytujících lineární statické, tepelné, frekvenční, vzpěrné, modální přechodové a modální harmonické analytické úlohy s objemovými, skořepinovými a nosníkovými sítěmi. Analýzu usnadňuje sekvenční vícestupňové načítání, pokročilé možnosti vytváření sítí, vytváření sítí podle pravidel a aplikace pro následné zpracování výsledků.

 • Linear Structural Scenario Creation
 • Material Definition
 • Mesh Creation
 • Physics Results Explorer
 • Structural Model Creation

Role simulací pro lineární a nelineární statické podmínky, tepelné, frekvenční, kvazistatické úlohy a současně lineární dynamické podmínky. Díky nastavení mohou uživatelé během několika sekund nastavit složité interakce a kontakty. Modely sestav lze použít k automatizaci a zrychlení procesu vytváření sítí pomocí pravidel, aniž by bylo nutné načítat geometrii modelů pro výpočet konečných prvků do paměti.

 • Material Definition
 • Mesh Creation
 • Model Assembly Design
 • Physics Methods Reuse
 • Physics Results Explorer
 • Structural Model Creation
 • Structural Scenario Creation
 • PDF Datasheet

Role simulace pro úlohy v nelineárních statických podmínkách s nelineárním  dynamickým zatížením. Rozšiřuje možnosti úloh a přidává analýzu pro nelineární vysokorychlostní události s explicitními dynamickými kroky, lze provádět náhodné vibrační analýzy, extrahovat složité frekvence, kalibrovat materiály modelů a zpracovávat geometrii s přípravou sítě modelu.

 • Assembly Design
 • Material Calibration
 • Material Definition
 • Mechanical Scenario Creation
 • Mesh Creation
 • Model Assembly Design
 • Physics Methods Reuse
 • Physics Results Explorer
 • Quality Rules Reuse
 • Simulation Model Preparation
 • Structural Model Creation
 • PDF Datasheet

Mohlo by se Vám líbit…