Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » SOLIDWORKS Simulation Professional

SOLIDWORKS Simulation Professional

Lineární statické simulace a teplotní analýzy. Konstruktéři dále využijí frekvenční analýzu, parametrickou optimalizaci, studii tlakové nádoby, topologickou studii a další analýzy, které předpokládají lineárně statické zatížení. Výsledná analýza obsahuje namáhání součástí, deformace, koeficient bezpečnosti a posunutí. Součástí je i pohybová studie založená na čase a události.

Ušetřete náklady spojené s výrobou prototypů  

Lineární statická, frekvenční a teplotní analýza

Simulation Professional poskytuje snadno použitelné výkonné funkce pro provádění sekvenčních multifyzikálních testů. Rozložení teploty ze statické nebo přechodové tepelné analýzy je možné zahrnout do lineární statické analýzy umožňující zohlednění účinků tepelné roztažnosti materiálu ve výpočtech napětí. V případě produktů, u kterých dochází k vibracím v pracovním prostředí, určí frekvenční analýza přirozené režimy vibrací produktu pro omezení možnosti rezonancí. Výsledkem statické analýzy je namáhání silou tlakem a tepelnou roztažností, deformace, koeficient bezpečnosti a posunutí.

 • úlohy lineární statiky na objemových, skořepinových a prutových konstrukcích
 • řešení velkých posunů
 • bohatá knihovna materiálů
 • široká nabídka kontaktů, spojek a zatížení s okrajovými podmínkami
 • automatické generování sítě s možností lokálního zjemnění
 • scénáře, parametrické studie, sledování trendu
 • rozsáhlé možnosti analýzy a zobrazení výsledků

Statické analýzy Professional

 • teplotní analýza
 • frekvenční úlohy
 • vzpěr a zborcení
 • odstředivé síly
 • pádová zkouška
 • cyklická zatížení
 • tlakové nádoby
 • strukturální analýza skupiny součástí
 • optimalizace návrhu
 • topologická studie
 • zjednodušení na 2D rovinné úlohy
Lineární statická analýza (Simulation)
 • kontaktní analýza včetně tření
 • statická pevnostní analýza
 • napětí, deformace, posun
 • sledování trendu
 • spoje a nalisovaná uložení
 • pevnostní simulace sestav
 • analýza svařovaných konstrukcí
 • analýza skořepiny
 • únavová studie

Pohybová analýza (Motion)
 • pohybová analýza založená na čase a události
 • přesná simulace pohybu
 • účinky síly, zatížení, pružiny, tlumiče, tření

Mohlo by se Vám líbit…