3DEXPERIENCE Business Innovation

Uživatelská role platformy pro spolupráci, která umožní cloudový obsah sdílet, ukládat, vyhledávat, prohlížet a komunikovat.

Collaborative Business Innovator (IFW)

Objevte výhody cloudového prostředí s dokonalou správou dat přístupnou odkudkoliv. Zejména malé a střední podniky mohou těžit z výhod cloudové platformy 3DEXPERIENCE. Přitom je možné komunikovat odkudkoliv a posunout se vpřed v procesu digitální transformace.

450 €
Termínová licence na 1 rok (YSC)
  • 3D Swym – týmová komunikace
  • 3D Drive – cloudový disk pro sdílení souborů
  • 3D Play – 3D CAD prohlížeč
  • 3D Search – rozsáhlé vyhledávání
  • 3D Dashboard – pracovní prostor
  • Role IFW On Cloud

S pomocí role Collaborative Business Innovator spolupracujte na nápadech na 3DEXPERIENCE cloudové platformě. Konstrukční týmy spolupracují tak, aby mohli společně sdílet znalosti a spolupracovat na společných projektech. Uživatelé si vyměňují odpovědi na obtížné technické výzvy, naučí se nové dovednosti a sdílejí své odborné znalosti s přístupem k dalším online komunitám. Spolupráce a propojení všech, kdo se podílejí na návrzích produktů a vstupují do společných projektů.

Mohlo by se Vám líbit…