Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » Simulation Roles

Simulation Roles

Prohlížení, porovnání a sdílení simulačních metod Abaqus spolu s přenesením nebo nastavením výpočtů pro úlohy simulace na cloudové platformě.

Přehled simulačních metod na cloudu

Simulation Collaborator (SEI)

Role Simulation Collaborator je navržena s ohledem na snadné a efektivní použítí pro prohlížení, pororvnávaní a sdílení simulačních metod. Díky přehledům a informacím pomáhá uživatelům zapojených do procesu tvorby návrhu využívat knihovnu simulačních metod a zároveň přispívat k informovaným rozhodnutím o návrhu produktu. Role funguje jako přehledový panel, ve kterém mohou všichni uživatelé sledovat a opakovaně používat veškeré simulace, na nichž dříve pracovali.

Compute Credit Pack (CCR)

Oblast špičkové simulace má zavedeno flexibilní licencování pro řešič Abaqus využívající platformu 3DEXPERIENCE v cloudu. Uživatelé simulací mají nyní možnost zakoupit si simulační kredity nebo opakovaně použitelné simulační tokeny. Opakovaně použitelné tokeny jsou odbaveny licenčním serverem při spuštění úlohy simulace, a jakmile je úloha dokončena, jsou tokeny znovu zkontrolovány pro další použití. V případě kreditů nakupujete v balíčcích kreditů a ty jsou vyčerpány provedením různých simulačních úloh.

Simulation Connector for SOLIDWORKS

Doplňkový modul SOLIDWORKS Simulation Connector přenese geometrii a nastavení simulace SOLIDWORKS (např. materiál, zatížení, okrajové podmínky a definici sítě) přímo do 3DEXPERIENCE SIMULIA analýzy a spustí výpočet s pomocí řešiče Abaqus. Tato výhoda zjednoduší potřebu předefinovat to, co již bylo dříve nastaveno. Výpočet v cloudu přináší pokročilé simulační funkce, síťování pomocí čtyř nebo šestihranných prvků a spolehlivá řešení pro kombinované nelinearity i velké deformace. S řešičem Abaqus můžete využít výhod větší paměti a vícejádrového škálování se spouštěním pomocí výpočtových kreditů na cloudové platformě.

Mohlo by se Vám líbit…