Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » SOLIDWORKS Plastics Professional

SOLIDWORKS Plastics Professional

Vyhodnocuje a optimalizuje návrh plastových dílů a vstřikovacích forem, a to pro jednoduché, více dutinové i vícenásobné formy. Obsahuje analýzu toku a dotlaku.

Analýza a optimalizace vstřikování plastů

Plastové díly a formy

Simulace SOLIDWORKS Plastics Professional analyzuje a simuluje vstřikování plastů do formy. Poskytuje nástroje, které pomáhají výrobcům predikovat, vyhodnotit a optimalizovat technologický návrh plastových dílů a vstřikovacích forem. Dále poskytuje konstruktérům přesný a snadný způsob jejich optimalizace. Můžete rychle vytvářet a analyzovat jednoduché, vícedutinové i vícenásobné návrhy forem.

Analýza dotlaku - Professional

Verze Professional obsahuje navíc modul analýza dotlaku – Pack analysis. Pomocí tohoto modulu můžete vyhodnotit různé procesní podmínky, potřebnou upínací sílu a požadovanou dobu cyklu.

 • optimalizace vstřikování
 • optimalizace vtokové soustavy
 • násobné dutiny, dotlak
 • analýza zatuhnutí vtokového ústí
 • analýza času chlazení
 • analýza plnění plynem a ventily
 • analýza 2K vstřikování
 • analýza vláken a dvojlom
 • vícenásobné formy
 • zástřiky

Analýza toku

Modul analýza toku – Flow analysis vyhodnocuje, zda můžete pomocí vstřikování naplnit díl představovaný 3D modelem, která místa vstřiku jsou optimální a který materiál je nejvhodnější.

 • analýza vstřikování plastových výrobků
 • optimalizace tloušťky stěny
 • řízení globální kvality sítě
 • plnění
 • studené spoje
 • vzduchové kapsy
 • analýza smrštění a propadlin
 • určení vtoků, vícenásobné vtoky
 • generování výstupních zpráv

Mohlo by se Vám líbit…