Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Simulace » Rychlé testování s pomocí simulací

Rychlé testování s pomocí simulací

  SOLIDWORKS Simulation je analytický konstrukční systém plně integrovaný do 3D CAD SOLIDWORKS. Nabízí se možnosti simulace pro lineární i nelineární statickou a frekvenční analýzu, analýzu zborcení, teplotní analýzu, únavové studie, analýzu tlakových nádob, pádové zkoušky, lineární i nelineární dynamickou analýzu a analýzy optimalizace. Díky rychlým a přesným řešičům lze intuitivně řešit rozsáhlé problémy již v průběhu navrhování.

  Varianty simulací

  Aplikace Simulation Standard, Simulation Professional a Simulation Premium se prodávají samostatně a lze je používat integrovaně v rámci 3D CAD SOLIDWORKS. Varianty řešení SOLIDWORKS Simulation zrychlují dodání výrobku na trh a snižují úsilí potřebné k nalezení optimálního řešení.

  Přínosy simulací

  Po vytvoření modelu se potřebujete přesvědčit, že výrobek skutečně dobře funguje. Bez nástrojů analýzy by se tento úkol dal provést jen pomocí nákladných a časově náročných vývojových prací. Cyklus vývoje produktu obvykle zahrnuje následující kroky:

  • Vytvoření modelu.
  • Vytvoření prototypu návrhu.
  • Otestování prototypu v praxi.
  • Vyhodnocení výsledků praktických zkoušek.
  • Změna návrhu na základě výsledků praktických zkoušek.

  Tento proces by pokračoval tak dlouho, dokud bychom nenašli uspokojivé řešení. Analýza vám může pomoci s následujícími úkoly:

  • Snížení nákladů díky simulaci testování modelu v počítači. Není zapotřebí provádět nákladné praktické zkoušky.
  • Zkrátit dobu uvedení produktu na trh díky snížení počtu vývojových cyklů.
  • Zlepšit produkty rychlým testováním mnoha konceptů a scénářů před přijetím konečného rozhodnutí.

  Novinky simulací ve verzi 2023

  Interakce spojení
  Vylepšený algoritmus spojení od povrchu k povrchu vynucuje interakce spojení u ploch, které nejsou natočeny přímo k sobě a nemají žádný společný průmět.

  Spojka typu spojovací tyč
  Spojky typu Spojovací tyč lze nyní používat i v nelineárních statických a nelineárních dynamických studiích.

  Ovládání tuhosti penalizace kontaktu
  U kontaktu použitého v lineární statické studii můžete určit faktor měřítka pro penalizaci tuhosti.

  Řešiče simulací
  Funkční zpracování iteračního řešiče FFEPlus bylo rozšířeno i na frekvenční studie a studie zborcení a též na lineární statické studie zahrnující interakce typu uzel na plochu a definice virtuálních stěn.


  Podomezená těla
  V softwaru SOLIDWORKS Simulation Professional a SOLIDWORKS Simulation Premium, a to pouze u statických studií, zahrnuje algoritmus Podomezená těla interakce kontaktů a šroubové spojky při rozpoznávání tuhých (nebo volných) stupňů volnosti součástí.

  Podívejte se na video

  Zjistěte, jak software SOLIDWORKS Simulation 2023 digitálně testuje výrobky rychleji a efektivněji.