Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » CAD » Návrhy plechových dílů

Návrhy plechových dílů

  Návrhy plechových dílů přináší řadu jedinečných požadavků. I když se plechové díly obvykle navrhují ve složeném stavu, může se začít i s rozvinutým tvarem. Z toho důvodu je vyrobitelnost klíčovým aspektem všech prvků tvořících výslednou součást. Pro tvorbu je možné použít i model SOLIDWORKS nebo importovanou geometrii. Je zřejmé, že je třeba čelit mnoha výzvám už při návrhu plechového dílu.


  Technologie výroby plechových dílů

  Výroba plechových dílů by měla být teoreticky poměrně jednoduchá. Plech se v podstatě ohýbá do požadovaného tvaru. Plechové součásti však mohou být nečekaně složité a jejich návrh a výroba mohou vyžadovat značné množství času, energie a úsilí. Je zapotřebí navrhnout i razící, lisovací a střižné nástroje. Díky vylepšeným možnostem návrhu lze zvýšit produktivitu ohýbání a vytvářet návrhy plechových dílů přesněji, rychleji a snadněji díky specializovaným funkcím SOLIDWORKS.

  Jak zlepšit návrhy plechových dílů?

  Jedinečnost požadavků na návrh plechových dílů, zejména s ohledem na jejich vyrobitelnost, řeší SOLIDWORKS řadou speciálních nástrojů pro návrh, generování rozvinů a tvorbu výkresové dokumentace. Na rozdíl od jiných CAD nástrojů obsahuje funkce speciálně pro plechové díly. Ohyb, vyztužení, ouško, jazýček a drážka, okrajové lemy, obruby, rohy, nastřižení spojení profilů nebo normálová odebrání jsou příklady nástrojů pro návrh plechového dílu. Dále jsou k dispozici tvarovací nástroje, které ohýbají, natahují nebo jiným způsobem tvarují plech a vytváří prvky jako jsou štěrbiny, lemy, žebra a další prvky tvarování.

  Při modelování plechového dílu nejprve určíme materiál a tloušťku plechu a nastavíme správně poloměr ohybů pro zadanou tloušťku materiálu. Toto nastavení umožní správný výpočet ohybů pomocí definice středního vlákna pro ohýbací stroje. Výpočty přídavku na ohyb a zkrácení ohybu jsou metody, které slouží k určení rozvinuté délky plechového materiálu a následnému správnému okótování rozvinu plechu.

  Výkresová dokumentace je okamžitě k dispozici

  Výkresy jsou konečným výstupem celého návrhu plechového dílu pro výrobu. Jasné a přesné výkresy jsou základem úspěšné technologie výroby včetně exportu rozvinů do formátu DXF. Vždy je vhodné se ujistit, že rozviny plechů jsou na výkrese doplněné poznámkami k čarám ohybů a jsou použity i tabulky ohybů. Když po vytvoření výkresu dojde ke změně návrhu, je nutné aktualizovat i výkresy pro výrobu. Asociativní kóty na výkrese s poznámkami se aktualizují automaticky. Díky tomu lze 3D model plechového dílu považovat za jediný zdroj dat a i do budoucna jej opakovaně využívat.


  Využití nářezového plánu

  Rozšiřující modul pro SOLIDWORKS optimalizuje nářezový plán. Dokáže vytvořit nářezový plán z modelů dílů v sestavě nebo uložených ve složce pro výrobní dávku. Můžete je použít pro tvorbu nářezových plánů jak ohýbaných dílů, tak i dílů z deskového materiálu. Nástroj vytvoří novou sestavu pro každý nářezový plán. Tím je zachováno provázání na původní modely a jejich případné změny a úpravy.


  SOLIDWORKS Sheet Metal

  Vylepšete své dovednosti v oblasti návrhů plechových dílů. Podívejte se na nejlepší tipy a triky týkající se modelování plechových dílů v 3D CAD SOLIDWORKS.