Přeskočit na obsah

Licencování software

Licence jsou nabízeny v různých typech, které se liší způsobem použití i cenou. Volba nejvhodnějšího typu může významně ovlivnit náklady na její pořízení.

SOLIDWORKS licence

Software společnosti Dassault Systemes SolidWorks je nabízen s různými typy licencí. Ty se liší způsobem použití, cenou a způsobem údržby. Volba nejvhodnějšího typu licence může významně ovlivnit Vaše náklady na pořízení a údržbu vašich aplikací. Naši odborníci Vám rádi pomohou s volbou optimálního řešení skladby licencí pro Vaši společnost.

Trvalá licence umožní zákazníkovi používat licencovaný software neomezeně dlouho. V případě zakoupení údržby licence – subscription, opravňuje uživatele stáhnout si všechny aktualizace softwaru a získat lokální technickou podporu v rámci období předplacené údržby.

Aktivace trvalé licence je vázaná na jeden konkrétní počítač. Případné přenesení na jiný počítač je možné pouze formou deaktivace licence přes internetové připojení a následná aktivace na novém počítači.

Termínová licence umožní uživateli používat licencovaný software po dobu 1 roku (nebo 3 měsíců) a opravňuje uživatele ke stažení všech aktualizací softwaru a získání lokální technické podpory. Po uplynutí 1 roku (nebo 3 měsíců) nebude software fungovat, dokud nebude zakoupeno prodloužení nebo nová licence.

Aktivace termínové licence je vázaná na jeden konkrétní počítač. Případné přenesení na jiný počítač je možné pouze formou deaktivace licence přes internetové připojení a následná aktivace na novém počítači.

Plovoucí síťová licence (SNL) je trvalou licencí, ideálně pro firemní prostředí jedné společnosti. Síťovou licenci lze souběžně spustit z libovolného počtu počítačů, nejvýše však do max. počtu Vámi zakoupených licencí. Licence jsou čerpány ze síťového licenčního manažeru a lze ji vypůjčit i pro off-line počítače. Síťová licence je o něco dražší než samostatná trvalá licence. Tato licence nevyžaduje internetové připojení.

Každá síťová licence má údržbu po stejnou dobu, jako údržba celé sítě SNL. Aktivace síťové licence se provádí na zvoleném serveru v síti pomocí licenčního manažeru.

Termínová síťová licence (SNL) je plovoucí licencí pro firemní prostředí jedné společnosti. Síťovou licenci lze souběžně spustit z libovolného počtu počítačů, nejvýše však do max. počtu Vámi zakoupených licencí. Licence jsou čerpány ze síťového licenčního manažeru a lze ji vypůjčit i pro off-line počítače. Po uplynutí 1 roku (nebo 3 měsíců) nebude software fungovat, dokud nebude zakoupeno prodloužení nebo nová licence.

Aktivace termínové síťové licence se provádí na zvoleném serveru v síti pomocí licenčního manažeru.

Licenční podmínky na licencované programy, které mohou být uděleny podle jednoho z následujících licenčních schémat:

  • Single User (samostatná licence) na jeden počítač
  • SolidNetWork (SNL, síťová licence) pro jednu společnost

Smlouva o poskytnutí licence Dassault Systèmes SolidWorks Corporation >>

DS Softwarové pirátství >>

Trial verze, demoverze, zkušební verze

Plně funkční verze aplikací aktivní až po dobu 30 dní, určené pro bezplatné odzkoušení aplikace před jejím nákupem. Po zakoupení licence lze instalaci prodloužit a využívat dál jako komerční aplikaci. Trial verze nelze používat ke komerčním účelům. Více informací:

Bezplatné, volně šiřitelné licence

Licence zdarma, určené pro další šíření, jsou typicky licence prohlížečů eDrawings Viewer, které jsou volně ke stažení:

Spolu se předplacenou údržbou software máte přístup k rozsáhlé technické podpoře našich specialistů. Aktualizace softwaru je postup, při kterém je do počítače instalována nejnovější verze software. Provádí se buď z důvodů implementace vyšší funkčnosti, bezpečnosti, opravy chyb nebo z důvodu přechodu na novou verzi software (upgrade), která obvykle poskytuje novou funkcionalitu a vlastnosti.

Možnosti aktualizace softwaru:
AZadání požadavku na technickou podporu DPS na nejnovější verzi >>
BV aplikaci SOLIDWORKS z menu nabídky „Zjistit aktualizace“ se spustí „Manažer instalací“ >>
CStažení „Manažera instalací“ z Customer portálu >>
DStažení instalačního balíčku SOLIDWORKS pomocí „Manažera instalací“ >>
EStáhněte si instalační balíček DraftSight >>

Veškeré aktualizace software jsou na vlastní riziko uživatele. Pokud máte rozsáhlou instalaci SOLIDWORKS licencí připravíme Vám po analýze cenovou nabídku na upgrade nebo instalace nové verze SOLIDWORKS formou placené servisní služby IT .

Online služby 3DEXPERIENCE

Online služby na platformě 3DEXPERIENCE jsou nabízeny s různými typy licencí. Ty se liší způsobem použití, cenou a délkou pronájmu. Volba nejvhodnějšího typu licence může významně ovlivnit Vaše náklady na  využití online služeb. Naši odborníci Vám rádi pomohou s volbou optimálního řešení skladby licencí pro Vaši společnost.

Pojmenovaný uživatel (Named User) znamená uživatele identifikovaného jedinečným uživatelským jménem a heslem pro používání online nabídky služeb na platformě 3DEXPERIENCE z jednoho počítače v daném čase. Použití nabídky služeb v režimu Pojmenovaného uživatele je povoleno jen pro maximální počet licencí Pojmenovaných uživatelů.

Online služby na platformě 3DEXPERIENCE znamenají online přístup pojmenovaného uživatele k licencovaným programům z webového prohlížeče. Programy jsou aktualizovány v rámci cloudové platformy automaticky. U některých programů je nutná současná instalace programu na počítač uživatele.

Roční poplatek za online službu na platformě 3DEXPERIENCE za podmínek stanovených ve smlouvě. Poplatek zákazníka opravňuje používat k online službám podporu. Pokud zákazník pokračuje v používání online služeb použije obnovení služeb k výročnímu datu. Ukončení užívacích práv a služeb podpory souvisí s ukončením přístupových práv k online službám.

Kvartální poplatek za online službu na platformě 3DEXPERIENCE za podmínek stanovených ve smlouvě. Poplatek zákazníka opravňuje používat k online službám podporu. Pokud zákazník pokračuje v používání online služeb použije obnovení služeb k výročnímu datu. Ukončení užívacích práv a služeb podpory souvisí s ukončením přístupových práv k online službám.

Licenční podmínky online služeb na platformě 3DEXPERIENCE, které mohou být uděleny podle jednoho z následujících licenčních schémat:

  • Named User (přístup pro pojmenovaného uživatele)
  • Causal Named User (přístup pro příležitostného pojmenovaného uživatele, přístup 40hod./měsíc)

Specifické podmínky použití Online služeb Dassault Systèmes >>

LOGOPRESS licence

Software společnosti Logopress je nabízen formou ročního pronájmu licencí. Volba nejvhodnějšího způsobu pronájmu licencí může významně ovlivnit Vaše náklady na pořízení a údržbu vašich aplikací. Naši odborníci Vám rádi pomohou s volbou optimálního řešení skladby licencí pro Vaši společnost.

Termínová licence umožní uživateli používat licencovaný software po dobu 1 roku a opravňuje uživatele ke stažení všech aktualizací softwaru a získání lokální technické podpory. Po uplynutí 1 roku nebude software fungovat, dokud nebude zakoupeno prodloužení nebo nová licence.

Aktivace termínové licence je vázaná na jeden konkrétní počítač. Případné přenesení na jiný počítač je možné pouze formou deaktivace licence přes internetové připojení a následná aktivace na novém počítači.

Licence Logopressu se udělují v souladu s podmínkami, které je třeba si přečíst a souhlasit s nimi před instalaci softwaru a jeho použitím. Software Logopress nelze spustit bez SOLIDWORKSu Standard  (nebo vyšší verze). Možnosti a typy licencí:

  • Node-locked license (výchozí)
  • Mobile-locked license
  • Floating license

Smlouva o poskytnutí licence Logopress >>