Přeskočit na obsah

Implementační služby

O úspěchu CAD řešení rozhoduje dobře zvládnutá implementace. Implementační metodika je založena především na úspěšných a vyzkoušených projektech.

Implementace CAD

Služby spojené se zaváděním a instalací CAD systému do provozu. Implementaci předchází analýza zadání a plánování postupu instalace s nastavením systému podle podnikových standardů.

 • Nastavení šablon podle standardů
 • Nastavení vlastností pro kusovníky
 • Strojnické knihovny podle ČSN
 • Zdrojové knihovny normovaných součástí
 • Použití norem ČSN, ISO, DIN, GOST atd.
 • Katalog nakupovaných komponentů
 • Import, export v definovaných formátech
 • Nastavení uživatelů a práv
 • Nastavení pro práci s projekty
 • Úprava workflow a změnové řízení
 • Revize výkresů a tabulky oprav
 • Prohlížení, tisk , sdílení souborů
 • Kontrola a schvalování dokumentace
 • Spouštění automatických úloh a procesů

Implementace PDM Professional

Služby spojené se zaváděním správy dat PDM do provozu, jsou implementací tohoto systému. Implementaci předchází analýza zadání a plánování postupu instalace s nastavením systému.

 1. Schůzka k analýze a naplánování projektu, harmonogram úkolů.
 2. Podpora instalace a nastavení:
  – instalace SQL databáze serveru PDM
  – nastavení uživatelů a vytvoření přihlašovacích údajů
  – nastavení zálohování databáze a serveru
 3. Konfigurace úschovny archívního serveru PDM
  – mapování proměnný pro SOLIDWORKS a soubory DWG
  – tvorba datových karet (do 6 karet s 20 proměnnými)
  – definice pracovního postupu (do 10 stavů workflow)
  – nastavení struktury projektu, složek a knihoven
  – nastavení oprávnění složek a pracovního postupu
  – nastavení oprávnění skupin a uživatelů
  – definice schéma indexů oprav
  – nastavení oznámení
  – nastavení vyhledávání
  – testování indexů opravy, datových karet a pracovního postupu
 4. Nastavení klientů úschovny
  – nastavení místní mezipaměti
  – nastavení doplňkového modulu SOLIDWORKS
  – zaškolení uživatelů (cca 1,5 hod.)
  – manuál základních dovedností
 5. Podpora implementace a testování správy dat
  – specialista je k dispozici 5 prac. dnů po implementaci
  – vzdálená správa pro vyřešení F & Q uživatelů
 6. Další nastavení a rozšíření lze objednat nad rámec implementace PDM.
Využitím služby Upgrade SOLIDWORKS PDM si můžete být jisti, že vaše správa dat bude upgradována zkušenými specialisty, což znamená:
 1. Krátké prostoje – aktualizace na novou verzi SOLIDWORKS vyžaduje upgrade klientů PDM – uživatelé nebudou mít přístup do úschovny serveru po celou dobu upgrade – plán upgrade minimalizuje prostoje
 2. Aktualizace a nastavení klientských počítačů
 3. Aktualizace archívního a databázového serveru
 4. Údržba databáze PDM – záloha dat – indexace a komprimace databáze – optimalizace výkonu – kontrola integrity databáze – prověření všech klíčových procesů a dat
 5. Odborné znalosti a zkušenost s běžnými problémy při migrací PDM
 6. Komplexní certifikovaná služba včetně aktualizace a licencí SOLIDWORKS
Při auditu je nezbytné provést kontrolu stavu systému tak, aby se zajistilo, že vaše data jsou bezpečná, optimalizovaná a aby vaše firma získala maximum ze správy dat PDM. V rámci auditu proběhne:
 • Kontrola záloh úschovny PDM
 • Kontrola protokolů SQL Serveru
 • Kontrola funkčnosti plánu údržby SQL Serveru
 • Kontrola síťové infrastruktury
 • Kontrola kapacity pevných disků a predikce problémů s výkonem
 • Kontrola politiky pro heslo SQL
 • Kontrola pracovního postupu a datových karet PDM
 • Kontrola využití kusovníků PDM
 • Kontrola a aktualizce doplňků PDM na správnou verzi
 • Kontrola chyb pomocí Status Report Tool
 • Implementace vylepšení PDM

Systémová integrace

Základem systémové integrace je účelně navržená infrastruktura zaměřená na podporu a propojení konkrétních procesů. 

 • snížení provozních nákladů
 • zvýšení stability systému
 • zvýšení bezpečnosti systému
 • zajištění dalšího rozvoje systému
Podniky usilují o zkrácení času uvedení výrobků na trh spolu s minimalizací nákladů. Nezbytnou podmínkou je integrace procesů mezi PDM a ERP, která zajistí synchronizaci technických a výrobních postupů, kusovníků a změnového řízení.
 • Obousměrná výměna dokumentů, modelů, výkresů, kusovníků, položek a dalších.
 • Integrace workflow spojující procesy a změny mezi PDM a ERP.
 • Snížení pracovní zátěže spojené s procesy vydávání dokumentace a změnového chodu.
 • Odstranění a časově náročných chyb, které vedou k zmetkům a neshodnému nákupu materiálu.

Projektové řízení propojuje do společného plánu modely, kusovníky, dokumenty, výkresy a další položky jako výstupy a milníky pro týmovou spolupráci a poskytuje panely pro řízení projektového portfolia.

 • Pracovní prostor spolupráce na projektu umožňuje bezpečnou online účast týmů s  upozorněním o odpovědnosti a lhůtách.
 • Poskytování kritických informací, které projektovým týmům pomáhají zaměřit se na důležité úkoly a nabízí přehled kapacity zdrojů pro jejich lepší plánování a využití.
 • Organizace podnikových procesů, automatizace tvorby dokumentů a spojení všech osob s novými produkty. Od prodeje a marketingu až po výrobu a podporu.
 • Všechny součásti nutné pro definici produktu, jako jsou model, dokument nebo položka jsou ve správě na jednom místě.

Nabídka služeb IT našich specialistů je důležitá pro řešení infrastruktury lokální podnikové sítě LAN a umožňuje trvalou péči i systémový dohled nad provozem IT technologií.

 • počítačové sítě LAN
 • konsolidace serverů
 • bezpečné Wi-Fi připojení
 • připojení k Internetu
 • zálohování a obnova dat
 • ochrana a archivace dat
 • optimalizace periferií a tiskového prostředí
 • optimalizace způsobu licencování software
 • audity software a hardware
 • antivirová a bezpečnostní řešení