Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Elektrotechnika » Elektronávrhy a týmová spolupráce

Elektronávrhy a týmová spolupráce

  Webinář 30 min., Miloš Hrazdíra, SolidWorks

  Elektronávrhy pomocí SOLIDWORKS Electrical Schematics

  SOLIDWORKS Electrical Schematics obsahuje sadu nástrojů určených k propojení práce elektrodesignérů a konstruktérů. Umožňuje vytvářet návrhy a schémata zapojení obvodů a v případě potřeby přenášet informace o obvodech a součástkách do 3D modelu. Aplikace používá pro svou práci databázi součástek, symbolů, kabelů i projektů, na kterých uživatelé pracují společně. Díky databázové architektuře přináší možnost souběžné práce několika uživatelů na tomtéž projektu. Klíčovým přínosem je zrychlení práce a zjednodušení komunikace při práci na společných projektech.

  Webinář SOLIDWORKS Electrical Schematics je ke zhlédnutí zde:

  Jednotlivé části webináře na časové ose:

  Správce projektů (0:23)

  • uspořádání dat projektu

  Kabelové schéma (3:25)

  • liniové schéma
  • symboly a díly výrobce
  • křížové reference

  Fázové schéma (7:24)

  • podrobné schéma
  • kreslení a editace
  • vodiče
  • křížové reference

  Kopírování části návrhu (11:24)

  • navigace
  • směrové šipky

  Ovládací schéma (14:40)

  • funkce
  • lokace
  • připojovací štítky
  • svorkovnice

  PLC, svorkovnice (17:26)

  • správce PLC
  • správa vstupů a výstupů
  • kabelové svazky

  Snímky (20:38)

  • verze projektu
  • číslování vodičů
  • rozvržení rozvaděče

  Spolupráce (22:06)

  • import
  • export
  • seznamy a kusovníky
  • manažer zpráv

  Knihovny (24:37)

  • databáze součástek