Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Elektrotechnika » Trasování elektrické kabeláže

Trasování elektrické kabeláže

    Trasování elektrických kabelů ve 3D je v Routingu SOLIDWORKS Premium rychlé a efektivní. Vylepšení elektrických vlastností a nový způsob vizualizace řezem kabelového svazku umožňuje přesnější výpočty velikosti a hmotnosti vodičů. Vytváření výkresů kabelových svazků ve výkresu je více automatizované a snižuje množství činností, které byly dříve nutné k manuálním úpravám. Nyní je k dispozici podpora spojů mezi více obvody, což umožňuje dosáhnout reálného zapojení vodičů.

    Routing – trasování vodičů

    Pomocí funkce Routing (Vyznačení trasy) vytvoříte typ podsestavy, který mezi elektrickými součástmi vytvoří kabelovou trasu. Když vložíte elektrické komponenty do sestavy, podsestava kabelové trasy automaticky vytvořena pro spojení součástí a 3D skica je základem kabelové trasy.

    Podívejte se na video

    Seznamte s řešením pro vyznačení tras kabeláže, která zjednoduší návrh elektrických zařízení a vytváří dokumentaci pro výrobu a montáž výrobku.