Čelní ozubená kola

Čelní ozubená kola s evolventním profilem boku zubů jsou nejrozšířenější skupinou ozubených kol. Poloha os složeného soukolí je rovnoběžná. Boky zubů spolu zabírajících kol se po sobě odvalují. Korigovaná geometrie zubu je změna tvaru ozubení používaná např. k zesílení paty zubu, zmenšení skluzu nebo k dosažení potřebné osové vzdálenosti.

Výpočet čelního ozubení

Výpočtem je určen geometrický a pevnostní návrh spolu s kontrolu čelního ozubení s přímými nebo šikmými zuby. Výpočet lze provést například pomocí technických výpočtů MITCalc.

Geometrie modelu čelního ozubení

Pro modelování ozubených soukolí v SOLIDWORKSu lze použít 3D CAD knihovny DPS Tools, které poskytují řešení známých konstrukčních úloh pro získání geometrie ozubení. Např. geometrie čelního ozubení s přímými nebo šikmými zuby se řídí osovou vzdáleností a ozubení je vytvářeno odvalováním nástroje po roztečných válcích s vhodným korigováním výrobního nástroje.

Pro výpočet geometrie čelního ozubení je zadaná osová vzdálenost a vypočteno jednotkové posunutí pro spoluzabírající ozubení kola a pastorku, popř. jednotkové snížení hlavové kružnice.

Mohlo by se vám líbit: