Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » SOLIDWORKS Premium

SOLIDWORKS Premium

Komplexní 3D řešení nabízí robustní sadu nástrojů pro návrh trasy potrubí, hadic, elektrické kabeláže a klimatizace. Navíc obsahuje lineární statickou a pohybovou simulaci. Je nejlepším řešením pro vývoj a návrh výrobků zahrnující simulaci a ověření, kalkulaci nákladů, ověření vyrobitelnosti, CAM obrábění, technickou dokumentaci spolu s cloudovými službami pro správu konstrukčních dat. 3D CAD řešení nabízí lehce zvládnutelné a přitom výjimečně výkonné funkce, které zkracují dobu vývoje, snižují náklady a zlepšují výslednou kvalitu výrobků.

Objevte komplexní 3D CAD řešení pro Vaše inovace
s cloudovými službami pro spolupráci a správu dat

Výhody SOLIDWORKS Premium

Prozkoumejte nejlepší komplexní řešení pro 3D projekty na trhu. Verze Premium obsahuje všechny funkce verze Professional a navíc nabízí výkonné funkce pro lineární statickou pevnostní simulaci, pohybovou analýzu a ověření návrhu. Dále pomáhá s návrhem tras potrubí, kabelů, elektroinstalace a klimatizace. Rozšířené funkce pomáhají s rozvinem obecných ploch nebo výpočtem nákladů na sestavný výrobek.

Rozšiřující moduly Premium

 • lineární statická analýza (Simulation)
 • pohybová analýza závislá na čase (Motion)
 • trasy potrubí, elektroinstalace, klimatizace (Routing)
 • výkresy kabelů a ISO potrubí
 • rozvinutý tvar obecné plochy (Narovnat plochu)
 • výpočet nákladů na sestavení výrobku (Costing)
 • import CAD formátu CATIA

3D modelování

 • intuitivní ovládání a české prostředí
 • přímé parametrické 3D modelování dílů a sestav
 • podpora práce s rozsáhlými sestavami
 • plánování struktury sestavy (Treehouse)
 • trasy potrubí, elektroinstalace, klimatizace (Routing)
 • komplexní plochy, síťové modely
 • rozvinutý tvar obecné plochy (Narovnat plochu)
 • vícetělové díly, plechové díly
 • návrh svařenců a ocelových konstrukcí
 • navrhování forem a plastů

Výkresy

 • asociativní výkresová dokumentace
 • výkresy kabelů a ISO potrubí
 • automatická tvorba pohledů
 • inteligentní kótování a popis
 • asociativní kusovníky, pozice, tabulky přířezů
 • tabulky děr, svarů a data pro ohýbání trubek
 • podpora tech. norem a standardů
  ČSN EN, ISO, DIN, ANSI, GOST a dalších
 • podpora práce s rozsáhlým výkresem
 • kontrola standardů výkresu (Design Checker)
 • porovnávání výkresů

Produktivní nástroje

 • vyhledávání dokumentů a příkazů
 • automatizace návrhu variant (DriveWorks Xpress)
 • správa konfigurací dílů a sestav
 • knihovna pro opětovné využití návrhů
 • strojnické knihovny podle ČSN (DPS TOOLS)
 • průvodce dírami a pokročilé díry
 • knihovny normalizovaných součástí (Toolbox)
 • porovnání a rozbor geometrie modelů (Utilities)
 • plánovač opakovaných úloh

Import a sdílení CAD dat

Cloudové služby PDM

 • cloudové služby pro správu dat
 • týmová spolupráce
 • řízený přístup k dokumentům
 • uživatelská práva klienta
 • archivace verzí dokumentů
 • změnové řízení
 • historie pracovního postupu
 • integrované vyhledávání

Prezentace modelu

Analýzy a ověření

 • dynamická i statická detekce kolizí v sestavách
 • toleranční analýza (TolAnalyst)
 • kontrola zarovnání děr
 • analýza úkosu, podříznutí, tloušťky, dělící křivky
 • tvorba sestav a pohybových vazeb
 • základní pohybová studie a animace,
  gravitace, motory, 3D dotyk
 • kontrola vyrobitelnosti dílu (DFMXpress)
 • pevnostní analýza dílu (SimulationXpress)
 • analýza proudění tekutin (FloXpress)

Statická a pohybová analýza

Lineární statická analýza (Simulation)
 • kontaktní analýza a tření
 • statická pevnostní analýza
 • napětí, deformace, posun
 • spoje a nalisovaná uložení
 • pevnostní simulace sestav
 • analýza svařovaných konstrukcí
 • analýza skořepiny
Pohybová analýza (Motion)
 • pohybová analýza závislá na čase
 • přesná simulace pohybu
 • účinky síly, zatížení, pružiny, tlumiče, tření

Výroba

 • kusovníky a rozpisky pro přípravu výroby
 • výpočet nákladů na výrobu dílů (Costing)
 • výpočet nákladů na sestavení výrobku (Costing)
 • modely 3D pro rapid prototyping
 • přímý 3D tisk modelů, aditivní výroba
 •  2,5 osé frézování SOLIDWORKS CAM Standard
 • určením vlivu na životní prostředí (Sustainability)
 • podklady pro kontrolu kvality výroby

Mohlo by se Vám líbit…