Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » SOLIDWORKS Premium

SOLIDWORKS Premium

Komplexní 3D řešení nabízí robustní sadu nástrojů pro návrh trasy potrubí, hadic, elektrické kabeláže a klimatizace. Navíc obsahuje lineární statickou a pohybovou simulaci. Je nejlepším řešením pro vývoj a návrh výrobků zahrnující simulaci a ověření, kalkulaci nákladů, ověření vyrobitelnosti, CAM obrábění, technickou dokumentaci a správu konstrukčních dat. 3D CAD řešení nabízí lehce zvládnutelné a přitom výjimečně výkonné funkce, které zkracují dobu vývoje, snižují náklady a zlepšují výslednou kvalitu výrobků.

Objevte komplexní 3D CAD řešení pro Vaše inovace

Výhody SOLIDWORKS Premium

Prozkoumejte nejlepší komplexní řešení pro 3D projekty na trhu. Verze Premium obsahuje všechny funkce verze Professional a navíc nabízí výkonné funkce pro lineární statickou pevnostní simulaci, pohybovou analýzu a ověření návrhu. Dále pomáhá s návrhem tras potrubí, kabelů, elektroinstalace a klimatizace. Rozšířené funkce pomáhají s rozvinem obecných ploch nebo výpočtem nákladů na sestavný výrobek.

Rozšiřující moduly Premium

 • lineární statická analýza (Simulation)
 • pohybová analýza závislá na čase (Motion)
 • trasy potrubí, elektroinstalace, klimatizace (Routing)
 • výkresy kabelů a ISO potrubí
 • rozvinutý tvar obecné plochy (Narovnat plochu)
 • výpočet nákladů na sestavení výrobku (Costing)
 • import CAD formátu CATIA

3D modelování

 • intuitivní ovládání a české prostředí
 • přímé parametrické 3D modelování dílů a sestav
 • podpora práce s rozsáhlými sestavami
 • plánování struktury sestavy (Treehouse)
 • trasy potrubí, elektroinstalace, klimatizace (Routing)
 • komplexní plochy, síťové modely
 • rozvinutý tvar obecné plochy (Narovnat plochu)
 • vícetělové díly, plechové díly
 • návrh svařenců a ocelových konstrukcí
 • navrhování forem a plastů

Výkresy

 • asociativní výkresová dokumentace
 • výkresy kabelů a ISO potrubí
 • automatická tvorba pohledů
 • inteligentní kótování a popis
 • asociativní kusovníky, pozice, tabulky přířezů
 • tabulky děr, svarů a data pro ohýbání trubek
 • podpora tech. norem a standardů
  ČSN EN, ISO, DIN, ANSI, GOST a dalších
 • podpora práce s rozsáhlým výkresem
 • kontrola standardů výkresu (Design Checker)
 • porovnávání výkresů

Produktivní nástroje

 • vyhledávání dokumentů a příkazů
 • automatizace návrhu variant (DriveWorks Xpress)
 • správa konfigurací dílů a sestav
 • knihovna pro opětovné využití návrhů
 • strojnické knihovny podle ČSN (DPS TOOLS)
 • průvodce dírami a pokročilé díry
 • knihovny normalizovaných součástí (Toolbox)
 • porovnání a rozbor geometrie modelů (Utilities)
 • plánovač opakovaných úloh

Import CAD dat

Týmová správa dat PDM

 • týmová správa dat PDM Standard
 • opakované použití dokumentů
 • řízený přístup
 • uživatelská práva klienta
 • archivace verzí dokumentů
 • kontrola oprav
 • historie pracovního postupu
 • integrované vyhledávání
 • prohlížení dat pomocí eDrawings

Prezentace modelu

Analýzy a ověření

 • dynamická i statická detekce kolizí v sestavách
 • toleranční analýza (TolAnalyst)
 • kontrola zarovnání děr
 • analýza úkosu, podříznutí, tloušťky, dělící křivky
 • tvorba sestav a pohybových vazeb
 • základní pohybová studie a animace,
  gravitace, motory, 3D dotyk
 • kontrola vyrobitelnosti dílu (DFMXpress)
 • pevnostní analýza dílu (SimulationXpress)
 • analýza proudění tekutin (FloXpress)

Statická a pohybová analýza

Lineární statická analýza (Simulation)
 • kontaktní analýza a tření
 • statická pevnostní analýza
 • napětí, deformace, posun
 • spoje a nalisovaná uložení
 • pevnostní simulace sestav
 • analýza svařovaných konstrukcí
 • analýza skořepiny

Pohybová analýza (Motion)
 • pohybová analýza závislá na čase
 • přesná simulace pohybu
 • účinky síly, zatížení, pružiny, tlumiče, tření

Výroba

 • kusovníky a rozpisky pro přípravu výroby
 • výpočet nákladů na výrobu dílů (Costing)
 • výpočet nákladů na sestavení výrobku (Costing)
 • modely 3D pro rapid prototyping
 • přímý 3D tisk modelů, aditivní výroba
 •  2,5 osé frézování SOLIDWORKS CAM Standard 
 • určením vlivu na životní prostředí (Sustainability)
 • podklady pro kontrolu kvality výroby

Mohlo by se Vám líbit…