Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKS CAM

Obrábění CAM založené na 3+2 osém frézování a soustružení. Lze obrábět díly a konfigurace přímo pomocí plné integrace a asociativity se SolidWorksem.

Integrované CAM obrábění, vyberte si ze 2 verzí:

SOLIDWORKS CAM Standard

SOLIDWORKS CAM Professional

 • 2,5 osé frézování 

 • frézování dílů prizmatického charakteru, opracování ploch odlitků nebo výkovků
 • automatické rozpoznávání prvků obrábění
 • hrubování, dokončování a obrábění na vybrané ploše
 • aktualizace strategie obrábění na základě změny tolerancí
 • snadné vytvoření nabídky technologických standardů 
 • Modul CAM Standard je součástí předplacené údržby SOLIDWORKS Standard , SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium
 • 3+2 osé frézování a soustružení

 • vysokorychlostní hrubovací technologie VoluMill vytváří dráhy nástroje, které vedou ke kratším dobám obráběcích cyklů
 • soustružení s jednou hlavou a automatickým rozpoznáním prvků (současné operace frézování/soustružení nejsou dostupné)
 • obrábění s použitím upínacích přípravků v sestavě a přizpůsobením dráhy nástroje tak, aby se zabránilo kolizím s přípravky
 • obráběcí strategie s podporou 3+2 obrábění, tzn. 4 a 5 osé indexované obrábění natočením dílu nebo hlavy stroje prostřednictvím kombinace rotačních os A, B nebo C

Funkce doplňkového modulu CAM

Doplňkový modul SOLIDWORKS CAM je řešení pro obrábění založené na technologii CAMWorks.

 • integrované obrábění CAM a plná asociativita s CAD modelem v prostředí SOLIDWORKS
 • rozpoznání prvků poskytuje kompletní kontrolu nad definováním obrobitelných prvků 
 • NC editor umožňuje jednoduché ověřování G-kódů včetně backplot G-kódu pro kontrolu
 • komunikace a zobrazení 3D modelu s výstupem dráhy nástroje v eDrawings
 • simulace dráhy nástroje a ověření správné strategie obrábění