SOLIDWORKS CAM

Obrábění CAM založené na 3+2 osém frézování a soustružení. Lze obrábět díly a konfigurace přímo pomocí plné integrace a asociativity se SolidWorksem.

Doplňkový modul SOLIDWORKS CAM je řešení pro obrábění založené na technologii CAMWorks. Lze naprogramovat díly a konfigurace přímo ve známém prostředí SolidWorksu. 

 • integrované obrábění CAM a plná asociativita s CAD modelem v prostředí SOLIDWORKS
 • rozpoznání prvků poskytuje kompletní kontrolu nad definováním obrobitelných prvků 
 • NC editor umožňuje jednoduché ověřování G-kódů včetně backplot G-kódu pro kontrolu
 • komunikace a zobrazení 3D modelu s výstupem dráhy nástroje v eDrawings
 • simulace dráhy nástroje a ověření správné strategie obrábění

 

 • funkce CAM Standard jsou součástí předplacené údržby SOLIDWORKS Standard , SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium.
 • 2,5 osé frézování dílů prizmatického charakteru, opracování ploch odlitků nebo výkovků
 • automatické rozpoznávání prvků obrábění
 • hrubování, dokončování a obrábění na vybrané ploše
 • aktualizace strategie obrábění na základě změny tolerancí
 • snadné vytvoření nabídky technologických standardů 
 • vysokorychlostní hrubovací technologie VoluMill vytváří dráhy nástroje, které vedou ke kratším dobám obráběcích cyklů
 • soustružení s jednou hlavou a automatickým rozpoznáním prvků (současné operace frézování/soustružení nejsou dostupné)
 • obrábění s použitím upínacích přípravků v sestavě a přizpůsobením dráhy nástroje tak, aby se zabránilo kolizím s přípravky
 • obráběcí strategie s podporou 3+2 obrábění, tzn. 4 a 5 osé indexované obrábění natočením dílu nebo hlavy stroje prostřednictvím kombinace rotačních os A, B nebo C