Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Cloud CAD » Řešení digitálního dvojčete

Řešení digitálního dvojčete

  Schopnost vytvořit digitální dvojče produktu, zařízení nebo procesu je z obchodního hlediska zásadní změnou. Řešení s pomocí virtuálního dvojčete staví lidskou zkušenost do centra všeho navrženého a vyrobeného. Prostřednictvím jediného rozhraní v prohlížeči nabízí cloudová platforma 3DEXPERIENCE komplexní řešení od návrhu až po výrobu produktu.

  Řízení procesů výrobní firmy

  Díky pokročilé technologii mohou výrobci prostřednictvím modelování, simulace a vizualizace virtuálně demonstrovat chování a použití produktů v reálném světě. Virtuální digitální řešení umožňuje výrobcům simulovat, analyzovat a optimalizovat všechny procesy řízení a výroby s následným bezchybným provedením. Dále lze vytvářet a optimalizovat scénáře „co-když“, včetně uvádění nových produktů na trh nebo předvídání výpadků zdrojů výroby.


  Obchod a marketing

  Otázka spolupráce marketingového a obchodního oddělení je pro úspěch celé firmy naprosto klíčová. V rámci firmy je tedy důležité synchronizovat cíle a fungování obchodu i marketingu tak, aby virtuální vizualizace produktu pozitivně podporovala konkrétní požadavky na prodej a výrobu produktu. Digitální vizualizace požadavků a řízení procesů pomáhá urychlit dobu do výroby produktu s plným využitím cloudu.


  Konstrukce a vývoj produktu

  Vývojáři spolu s inženýry a výpočtáři pomocí digitálního dvojčete mohou simulovat a analyzovat nejrůznější situace z reálného provozu, aniž by tím ovlivnili skutečný produkt. Digitální modelování výrazně snižuje potřebu nákladné výroby prototypu a propojuje životní cyklus výrobku s dalšími procesy na cloudové platformě.

  Plánování a příprava výroby

  Plánovaný objem výroby vzniká z požadavků obchodních případů, které vyžadují tvorbu technické dokumentace. Příprava výroby je vydávána formou výrobních zakázek na základě průběžného doplňování kusovníků a technologických postupů.

  Řízení zdrojů a zásobování

  Základní potřeba nákupu zboží a služeb vychází z plánovaného objemu výroby. Digitální vizualizace umožní bilancovat zdroje a v případě zjištěného nedostatku zásob vytvořit požadavky na nákup materiálu a výrobu polotovarů.

  Výroba a expedice

  Stavy plnění objemu výroby jsou k dispozici v digitální podobě. Existují přehledy s vyjádřením procentuálního plnění zakázek a řízení výrobních procesů. Spolu s odváděním výrobních operací je spojena i kontrola kvality. Při výdeji ze skladu hotových výrobků jsou k dispozici nástroje, které kompletují expediční úlohy.

  Servis a údržba produktu

  Komplexní servisní programy pro prevenci, předcházení havárií a zajištění provozní spolehlivosti výrobku jsou spojeny pomocí interaktivního řešení pro spolupráci. Procesy slouží k získání informací o provozní způsobilosti a údržbě provozovaných produktů, které jsou vždy v souladu s požadavky zákazníků na lepší efektivitu a spolehlivost.


  Výhody řešení s pomocí digitálního dvojčete

  • na základě modelu produktu reprezentovat obchodní procesy, infrastrukturu a metriky
  • simulace produktu pro virtuální analýzy a určení optimální konfigurace pro výrobu
  • aktualizace obsahu v reálném čase pro zdokonalení procesů řízení výroby
  • simulace podmínek bezpečnosti na pracovišti včetně montážních úkolů
  • identifikace nejrychlejšího způsobu pracovních postupů s minimálními prostoji
  • jediné úložiště pro veškerou kontinuitu dat v reálném čase pro použití všech oddělení