Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » CAD » Potrubní systémy Smap3D pro SOLIDWORKS

Potrubní systémy Smap3D pro SOLIDWORKS

  Smap3D Plant Design a zejména produkt Smap3D Piping je ideální aplikací pro 3D CAD SOLIDWORKS. Poskytuje rychlou a jednoduchou tvorbu komplexních 3D potrubních systémů. Ve spojení s knihovnou standardních dílů Smap3D pro stavbu zařízení má uživatel k dispozici efektivní a kompletní balíček pro rychlou realizaci svých požadavků v 3D návrhu potrubí pro technologické celky.

  Výhody Smap3D Plant Design

  • propojený pracovní postup od schématu P&ID až po 3D potrubí a izometrické výkresy
  • komplexní 3D potrubní systémy podle zadané specifikace potrubí
  • izometrické výkresy generované stisknutím tlačítka
  • import naskenovaných dat do SOLIDWORKS

  Smap3D P&ID

  Aplikace pro tvorbu 2D schématu P&ID (Piping & Instrumentation Diagram) je základem návrhu technologických celků s potrubním systémem. Je to první krok a nejdůležitější dokument v projektu. Schémata nejčastěji využívají technologové a projektanti. S touto aplikací, která je databázově řízena, vytváříme všechny relevantní výkresy schémat, rozpisky zapojení, soupisy materiálu a hodnocení projektové části. Smap3D P&ID automatizuje a zjednodušuje opakované úkoly. Všechny konstrukční výkresy, projektové listy a zprávy jsou řízeny šablonami, a to značně zkrátí přípravu projektu a jeho nastavení. Diagramy slouží jako podklad pro tvorbu 3D dat potrubních systémů.

  Smap3D Piping

  Navazující tvorba 3D modelu potrubního systému je vysoce automatizována. Smap3D Piping je doplňkovým modulem s plnou integrací do prostředí SolidWorksu. Potrubní třídy zajišťují kompatibilitu komponent spolu s definicí potrubní trasy, např. jmenovitý průměr a tlak. Tyto potrubní třídy lze vytvářet a kontrolovat několika specializovanými funkcemi, které umožní vysoký nárůst výkonu a efektivity při tvorbě potrubích tras ve 3D návrhu. Např. aplikace Smap3D Piping analyzuje vytvořenou skicu a používá ji k automatické tvorbě odpovídající potrubní trasy. Aplikace rozpozná hlavní trasu i její větve v závislosti na logických kritériích importovaných z 2D schématu P&ID.

  Smap3D Isometric

  Izometrický výkres posledním krokem v projektu. Výkres je tvořen ve formě izometrických zastoupení značek a čar. Využívány jsou hlavně pro montáže potrubních systémů. Speciální program exportuje všechny 3D potrubní trasy a plně automaticky vytvoří izometrické výkresy podle nastavené šablony. Do výkresů jsou vloženy všechny informace, jako rozměry, tabulky svarů a kusovníky. Všechny tyto popisy provádí systém přes přednastavené styly tak, aby se zabezpečil přenos všech potřebných informací.

  Projektování potrubních tras v SOLIDWORKS Smap3D

  Webinář 76 min., Michael Mooney, Smap 3D

  Prezentace Smap 3D
  0:00 Úvod prezentace
  3:35 Plant Design Suite, projektování potrubních tras
  4:50 Smap3D P&ID, aplikace pro tvorbu 2D schématu
  6:55 Smap3D Piping, tvorba 3D modelu potrubního systému
  9:05 Smap3D Isometric, izometrické výkresy
  10:45 Libraries, industry standard, knihovny a normy
  12:05 Bending Simulation, ohýbání trubek
  13:15 SolidSteel, ocelové konstrukce
  14:55 Pipe Analysis Tool
  15:30 Scanning Tool
  16:25 Electrical Tool
  18:50 Training, školení
  19:25 Reference zákazníků

  Živá ukázka
  22:30 SOLIDWORKS Smap3D
  25:15 Smap3D P&ID, aplikace pro tvorbu 2D schématu
  50:25 Smap3D Piping, tvorba 3D modelu potrubního systému
  1:08:45 Smap3D Isometric, izometrické výkresy, isogen, kusovníky, dwg/dxf, pdf