Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » Smap3D P&ID

Smap3D P&ID

Aplikace Smap3D Plant Design slouží k projektování potrubních tras. Schémata P&ID navrhují procesy a trasy potrubní ve 2D ve společné databázi projektu.

Správa a tvorba vývojových P&ID diagramů

Projektování potrubních tras

Aplikace pro tvorbu 2D schématu P&ID (Piping & Instrumentation Diagram) je základem návrhu technologických celků s potrubním systémem. Je to první krok a nejdůležitější dokument v projektu. Všechny systémy a součásti (zásobníky, čerpadla, armatury) jsou nakresleny znázorněny jako symboly. Potrubí jsou představována liniemi trasy s označením jmenovitým průměrem,  specifikacemi potrubí, identifikačním číslem a dalšími vlastnostmi.

Nástroje a funkce

  • dynamické linie potrubní trasy
  • řízení směru toku trasy
  • automatické vkládání symbolů
  • přiřazení čísla, specifikace, průměru potrubí
  • knihovna 2D symbolů pro schémata
  • informace o symbolu a součásti
  • ověření návrhu P&ID
    směr toku, shoda průměru, duplicity a další
  • reporty, kusovníky, zprávy a hodnocení