Menu Zavřeno

Smap3D P&ID

Schémata P&ID navrhují procesy a potrubní schémata ve 2D spolu s databází projektu. Aplikace Smap3D Plant Design slouží k projektování potrubních tras.

Katalogové číslo: 635 Kategorie: , Štítek:

2D schéma P&ID je základem návrhu technologie s potrubím. Je to první krok a nejdůležitější dokument v projektu. Všechny systémy a součásti (zásobníky, čerpadla, armatury) jsou nakresleny znázorněny jako symboly. Potrubí jsou představována spojovacími vedeními označenými jmenovitou šířkou, specifikacemi potrubí, identifikačním číslem a dalšími vlastnostmi.

Dynamické linky usnadňují kreslení a zpracování potrubí. Automatickým oddělením nebo uzavřením linky dynamicky reagují na přidání nebo odebrání symbolů komponent. Tyto inteligentní linie umožňují snadné zapnutí a vypnutí zobrazení směru proudění (šipka). Všechny symboly, které již byly umístěny v průběhu linky, se automaticky změní, když se změní směr toku. Řádky lze měnit (prodloužit, zkrátit, přesunout) pomocí „držadel“. Nakreslená čára se stane logickým potrubím po přiřazení prvků potrubí (číslo potrubí, specifikace potrubí, průměr atd.). Všechny dostupné informace o potrubí pak lze načíst z výkresu.

Informace: