Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » Smap3D 3D Piping & Isometric

Smap3D 3D Piping & Isometric

Aplikace Smap3D Plant Design slouží k projektování potrubních tras. Integrovaný modul SOLIDWORKS vytváří 3D potrubí spolu s izometrickými 2D výkresy podle P&ID schématu.

Projektování 3D potrubních tras na základě P&ID diagramu

Tvorba 3D potrubních tras

Smap3D Piping funguje jako doplňkový modul SOLIDWORKS. Automatizuje návrh a úpravy 3D potrubí v sestavě. Základem této vysoce automatizované konstrukce potrubí 3D je použití specifikací potrubí. Specifikace potrubí jsou definovány v tabulkách pro společnost, oddělení nebo konkrétní projekt a vztahují se ke komponentům potrubí (tvarovky, vybavení atd.) a k charakteristice potrubí (průměr, tlak, teplota, médium atd.) Modul obsahuje další funkce a nastavení pro každou specifikaci potrubí. Ty také zajišťují automatizovaný proces návrhu na základě P&ID schématu.

Izometrické výkresy potrubí

Smap3D Isometric pro automatickou tvorbu izometrických výkresů potrubí. Technický výkres ve formě izometrického znázornění pro výrobu potrubí ukazuje potrubí bez měřítka ve zjednodušené formě se všemi parametry rozměrů v délce, šířce a výšce, přičemž hlavní osy těchto tří rozměrů se protínají v úhlu 60°. Izometriku lze snadno vytvořit z 3D trasy potrubí. Smap3D Isometric je plně integrován do SOLIDWORKS. Kusovníky a výkresy jsou aktualizovány podle trasy a dostupné ve výstupním formátu DXF, DFT, SLDDRW, DGN.