Přeskočit na obsah
DPS » Katalog řešení » Projektové řízení » PM Desk Project Management

PM Desk Project Management

PM Desk podporuje projektový management a plánování procesů realizace projektu. Od nápadu, přes konstrukci, technologii, výrobu, až po stažení produktu z výroby. K dispozici je řízení projektů projektů, sledování postupu práce a kontrola nad dostupností zdrojů ve spolupráci se správou dat SOLIDWORKS PDM.

Řízení projektů a plánování procesů

Výhody řízení projektů PM Desk

PMDesk je dokonalý projektový management, který lze integrovat se správou dokumentů SOLIDWORKS PDM. Obsahuje také individuální seznam úkolů pro každého zaměstnance ve firmě a okno pro uživatele SOLIDWORKS. Správa dat PDM eliminuje chyby při návrhu a umožňuje opětovné použití navržených dat. Díky správě dat PDM bude projektová dokumentace organizována a plně připravena pro audit systému ISO. Plánování pomocí PMDesk umožňuje sledovat skutečný postup prací na projektu, vytvářet harmonogramy ve formě Ganttových diagramů, spravovat dostupné zdroje a řídit projekty ve firmě v jednom nástroji.

Správa projektů

Záznamy o probíhajících projektech
Snadná kontrola nad stavem projektů díky seznamu projektů s jejich stavy a zobrazení všech projektů a úkolů ve formě Ganttova diagramu. Automatické vytváření historie projektu a možnost vytvářet reporty.

Plánování projektu
Vytváření rozvrhů ve formě Ganttových diagramů. Definování úkolů v grafickém režimu s automatickou kontrolou využití zdrojů v jiných projektech.

Sledování využití zdrojů
Automatické upozornění na konflikty s obsazením zdrojů. Zobrazení využití zdrojů ve zvoleném časovém období.

Individuální seznam úkolů pro každého zaměstnance
Snadno propojte data SOLIDWORKS PDM s přiřazenými úkoly. Schopnost propojit CAD soubory s úkoly.

Snímky projektu
Systém umožňuje uložit stav projektu k danému dni do archivu. Díky této funkcionalitě můžete porovnat plánovaný harmonogram projektu se skutečným stavem.

Integrace s ERP a CRM systémy
PMDesk umožňuje výměnu dat o projektových datech s ERP systémy a stahování zákaznických dat z CRM systémů. Data se stahují on-line, takže jsou vždy aktuální.

Integrace s CAD SOLIDWORKS
Díky propojení se SOLIDWORKS CAD má konstruktér pracující v systému PMDesk vždy aktuální seznam úkolů k provedení, může výsledky své práce snadno reportovat projektovému manažerovi a efekty své práce přidávat k úkolům ve formě CAD souborů. Všechny možnosti jsou dostupné přímo z programu SolidWorks, což značně zjednodušuje práci konstruktérů.

Hlášení
Systém PMDesk má skvělé reportovací schopnosti. PMDesk má zprávy o využití rozpočtu, provádění prací, zpožděních projektů, obsazenosti zdrojů, konfliktech zdrojů a zprávy o čase stráveném plněním úkolů. V systému můžeme také připravovat reporty na míru našim potřebám pomocí Microsoft Reporting Services (SSRS).

Řízení zdrojů
Kromě řízení lidských zdrojů systém umožňuje také řízení materiálových zdrojů. Alokace lidských nebo materiálních zdrojů ovlivňuje využití rozpočtu na daný projekt.

Import / export dat
Systém umožňuje import a export projektových dat do formátu XML a CSV.

Správa zákazníků
V systému lze vytvářet seznamy zákazníků a pro každého zákazníka lze vytvořit historii kontaktů.

Klienti správy projektů

Klient Editor

Rozhraní klienta je určeno pro projektové manažery a manažery oddělení podílejících se na projektu. Klient umožňuje vytváření plánů, správu dostupných zdrojů, přidělování úkolů a sledování průběhu projektu. Obsahuje dále všechny možnosti klienta Contributor pro úkoly a kalendář.

 • tvorba projektů
 • zobrazení seznamu projektů
 • zobrazení plnění projektu
 • administrace projektů
 • zadávání zdrojů projektu
 • kontrola konfliktů zdrojů
 • Ganttův diagram
 • import a export projektových dat (csv, xml)
 • provádění změn projektu
 • provádění změn rozpočtu
 • tvorba úkolů projektu
 • seznamy zákazníků s kontakty
 • zobrazení kalendáře pro všechny oddělení

Klient Contributor

Klient umožňuje zobrazit úkoly a kalendář pro danou osobu. Seznam úkolů lze zobrazit přímo z okna SOLIDWORKS nebo jako samostatnou aplikaci. Lišta SOLIDWORKS je ideální pro konstruktéry, kteří nepotřebují přepínat do jiné aplikace. Vidí přímo aktuální seznam práce, kterou je třeba udělat.

 • zobrazení seznamu úkolů
 • zobrazení kalendáře událostí
 • zadávání úkolů
 • hlášení splněných úkolů
 • zadávání dovolené do kalendáře
 • připojení příloh k úkolům
 • zadávání poznámek k úkolům
 • doplňkový modul SOLIDWORKS

Mohlo by se Vám líbit…