To nejlepší ze SOLIDWORKS 2018 – 2022

Používáte aktuální verzi SOLIDWORKS?

Několik posledních verzí SOLIDWORKS obsahují významné novinky, které zjednoduší a zrychlí způsob práce uživatelů. Výkon rozsáhlých sestav a výkresů spolu s rychlejší odezvou grafiky Vám ušetří mnoho času při práci. Nové možnosti funkcí umožňují větší flexibilitu a rychlejší pracovní postup. Nenechte si ujít to nejlepší z verzí SOLIDWORKS 2018 – 2022 v přiloženém videu.

Všechny klienty pravidelně oslovujeme s nabídkou na prodloužení či obnovení údržby licencí SOLIDWORKS. Předplacená aktivní údržba licencí umožní využívat nejnovější verze software včetně servisních balíčků. SOLIDWORKS Subscription představuje snadný přístup k aktualizaci softwaru. Zároveň obsahuje předplacenou technickou podporu s možností zadávat vlastní servisní požadavky na technickou podporu. Součástí naší podpory jsou i DPS Tools aplikace – strojnické knihovny pro SOLIDWORKS včetně nakupovaných dílů.

SOLIDWORKS uživatelské prostředí

 • Gesta myši – nabídka s 12 gesty
 • Filtr posledních dokumentů – pole zjednodušené vyhledávání obsahu
 • Zobrazení externích referencí – zobrazení závislostí rodič / potomek
 • Vlastní úpravy prostředí – pole pro rychlé vyhledání příkazů

SOLIDWORKS díly

 • Nástroj pro oříznutí – využití sítě k vytvoření objemového těla
 • Částečné zkosení / zaoblení dílu – volba vzdálenosti odsazení zkosení nebo zaoblení
 • Lineární a kruhové pole součástí – modifikace jednotlivých instancí pole
 • Lem z hrany plechu – tvorba lemu na nelineárních hranách plechu
 • Úplné zarovnání profilů – ořeže a zarovná konce nestejných profilů navzájem
 • Výběr barvy odkudkoliv – pomocí barevného kapátka
 • Hodnota uživatelské vlastnosti – jsou podporovány rovnice
 • Vytváření 3D textur – přidání 3D textury na povrch

SOLIDWORKS sestavy

 • Otevření sestavy – rychlejší otevírání s diagnostikou sestavy
 • Čára trasy rozložení – automatická tvorba čar trasy rozložení
 • Pružné součásti – polohy pružných součástí řídí geometrie sestavy
 • Přezkoumání velkého návrhu rozsáhlé sestavy
  – přístup k referenčním rovinám
  – vazby součástí pomocí kontextové nabídky
  – přístup ke konfiguracím součástí sestav
 • Vazby
  – seskupení vazeb podle stavu a nebo oddělit vazby šroubů
  – uzamknutí rotace vazeb u všech součástí najednou
  – výchozí uzamknutí rotace vazeb na součásti Toolbox
  – přístup k vazbě drážky z kontextové nabídky
  – přístup k vazbě úhlu z kontextové nabídky
 • Defeature
  – metoda silueta zjednoduší díl z obrysů těl součástí
  – uložení siluety do konfigurace sestavy

SOLIDWORKS výkresy

 • Vylepšený grafický výkon – posouvání a zoom výkresu
 • Export kusovníku do Excelu – spolu s náhledy obrázků položek
 • Řetězová kóta – rychlé vytvoření inteligentní kóty
 • Alternativní pohledy – vytvořené z modelu dílu
 • Detailní mód výkresu – popisování rozsáhlých výkresů

3DEXPERIENCE Works

 • 3D Sculpture – modelář volných a ergonomických povrchů
 • Cloud data management – propojená správa dat PLM s desktopem
 • Simulace – cloudová analýza s technologií řešiče Abaqus

Pokračování – hlavní zdokonalení SOLIDWORKS 2022 >>