Menu Zavřeno

Úprava velkých výkresů v režimu detailování

Otevření výkresu

K rychlému otevření velkých výkresů můžete použít Režim detailování – data modelu se nenačtou, ale můžete přidat nebo upravit popisy v rámci výkresu. Režim detailování je užitečný, pokud potřebujete provádět drobné úpravy výkresů velkých sestav nebo výkresů s mnoha listy, konfiguracemi nebo pohledy náročnými na prostředky. Režim detailování je k dispozici pro výkresy uložené v novém formátu SOLIDWORKS.

Uložení výkresu

Můžete uložit změny do stávajícího souboru výkresu, aniž byste ukončili režim detailování. Nakonec lze uložit soubor jako DWG/DXF nebo vytisknout jako soubor PDF. Pokud uložíte výkres v režimu detailování a poté znovu otevřete, můžete pokračovat v úpravách položek vytvořených v režimu detailování.

Vytváření a úprava popisů nebo kótování v pohledu výkresu

V režimu detailování můžete vytvářet popisy a označení jako např. kóty, popisy díry, kosmetické závity nebo odkazy na vlastnosti modelu. Pokud byly kóty a popisy vytvořené již dříve ve vyřešeném režimu je omezená možnost upravovat vyřešené kóty a popisy, lze je pouze posunout nebo odstranit.

Lze připojit libovolný popis nebo kóty k hranám nebo skici modelu, ale není možné vybírat plochy modelu. Např. pozice lze vynášet pouze k hranám modelu.

Úpravy výkresu

V režimu detailování můžete kopírovat pohledy v rámci stejného výkresu nebo listů výkresu. V popisech můžete přidat odkazy na zobrazené hodnoty kót a ostatní propojitelné popisy. Můžete vložit bloky, přidávat všeobecné a revizní tabulky.

Omezení režimu detailování

Není možné vytvářet:

  • tabulku kusovníku
  • středové osy, středové značky
  • šrafování
  • používat Vrátit zpět
  • nové pohledy, řezy, alt. polohy
  • upravit měřítka pohledů a výkresu

Očekáváme, že ve verzi SOLIDWORKS 2021 režim Detailování přinese více možností vytváření pohledů, řezů, přerušovaných pohledů včetně kót a poznámek.

Další informace k produktu:

Sdílejte příspěvek se svými přáteli.
Posted in 3D modelování

Související příspěvky: