Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Správa dat » Nový pohled na správu dokumentů v cloudu

Nový pohled na správu dokumentů v cloudu

  Když vybíráte, jakou správu dat pro společnost zvolit, první volbou může být SOLIDWORKS PDM. Věděli jste ale, že cloudová platforma 3DEXPERIENCE je ideálním nástrojem pro správu dokumentů? Když přemýšlíme o cloudové správě dat, můžeme si představit rozsáhlý nástroj založený na PLM. Cloudové služby nabízí modulární řešení správy dat, které lze dále přizpůsobit potřebám uživatele.

  Cloudové služby PDM pro správu dat

  Cloudové služby obsahují správu dat, nástroje pro spolupráci v týmu, životní cyklus výrobku a změnové řízení. Není zapotřebí investovat do vlastní hardwarové infrastruktury a instalací software na servery nebo počítače. Cloudové aplikace použijete, jako službu v internetovém prohlížeči. Data a obsah se ukládají do cloudu přímo z desktopu. Pomocí následujících aplikací dokážeme plně pokrýt funkcionalitu „klasického“ PDM systému. Nutno podotknout, že se jedná o škálovatelný systém, díky kterému je možné cloudovou správu dat rozšiřovat, přidávat nové funkce a integrovat další procesy.

  Pro implementaci vystačíme s následujícími aplikacemi v cloudu:

  • 3DSwymer (IFW)
   Uživatelská role pro spolupráci v prohlížeči poskytuje přístup (3DEXPERIENCE ID) na cloudovou platformu a umožní prohlížet obsah, sdílet, upravovat data a spolupracovat online.
  • Collaborative Industry Innnovator (CSV)
   Správa dat v reálném čase, tato role poskytuje možnost ukládat, sdílet a spravovat obsah 3D návrhu.
  • Collaborative Designer for SOLIDWORKS (UES)
   CAD klient pro SOLIDWORKS desktop, role propojí 3D CAD s cloudovou platformou a uložená data jsou snadno dostupná pro každého uživatele pomocí správy dat.

  Cloudová platforma 3DEXPERIENCE obsahuje nástroje pro integraci dat jiných CAD systémů (NX, Inventor, Creo, atd.) a dále souborů Microsoft Office, které můžeme ukládat do cloudu. Microsoft Office Connector je součástí Collaborative Industry Innovator (CSV).

  Sdílení a prohlížení 3D modelů s pomocí platformy

  Pomocí cloudových služeb můžete sdílet 3D modely se zúčastněnými stranami přímo ze SOLIDWORKS, a to pouhým kliknutím na „Sdílet soubor“ na panelu nástrojů. Odkaz bude příjemci zaslán e-mailem. Příjemce může kliknout na odkaz a prohlížet celý 3D model v prohlížeči 3DPlay na webu. Prohlížený model lze označit, okomentovat a odeslat zpět jako snímek obrazovky přímo z prohlížeče 3DPlay. Takto můžete komunikovat tam a zpět, aniž byste opustili SOLIDWORKS. Když odešlete svůj model, můžete mu přidělit přístupová práva nebo snadno odebrat oprávnění.

  Použité aplikace IFW:

  Ukládání souborů do cloudu a spolupráce

  Při práci s cloudovou správou dat se soubory ukládají do cloudu na servery poskytované společností Dassault Systemes, které zajišťují bezpečnost dat splněním všech bezpečnostních standardů (ISO 2700x, NIST 800, OWASP, CobIT). Práce se soubory odpovídá metodice SOLIDWORKS PDM. Stejně jako v „klasickém“ systému PDM i zde CAD klient používá lokální soubory, takže nedochází k žádným prodlevám při své práci a připojení k internetu.

  Na cloudové platformě máme možnost přidělit nebo zablokovat práva na úpravu souborů. Takto můžeme na svých souborech pracovat bez obav, že budou přepsány. Toto řešení perfektně funguje v sestavách, kdy každý uživatel může pracovat na samostatné součásti sestavy tak, aby se navzájem omezovali. Pro spolupráci jsou uživatelé průběžně informováni o úpravách a změnách. Jediné, co musíte udělat, je odemknout soubor pro úpravy souboru uživatelem.

  Produktivní nástroje pro správu dat

  Pro správu, prohlížení a porovnávání dat je ukládání do cloudu pokryté aplikacemi, jako je Product Explorer, 3D Markup, Collaborative Tasks a Compare.

  • Aplikace Product Explorer vám umožňuje vizualizovat sestavu produktu a její strukturu. Součásti sestavy můžete procházet s náhledem modelu sestavy a najít vztahy mezi součástmi nebo místo, kde se součást v sestavě nachází. Nalezneme zde užitečné informace, tedy zda má daná součást hotový výkres, zda jsou k němu připojeny externí dokumenty a v jakém stavu jsou jednotlivé díly. Použitím takového řešení můžeme rychle zobrazit stav našeho produktu a mít plnou kontrolu nad tím, v jaké fázi se nachází.
  • Aplikace 3D Markup je plně cloudový nástroj pro prohlížení a označování, který vám umožňuje spolupracovat s ostatními uživateli platformy a označit a detailně okomentovat skutečný model.
  • Aplikace Collaborative Tasks poskytuje online seznam úkolů. Je to nástroj pro spolupráci, který vám a vašemu týmu pomůže udržet pořádek a sledovat úkoly. Můžete připojit skutečný CAD model k úloze, takže je jasné, co je potřeba udělat. Po dokončení úkolu jej můžete jednoduše přetáhnout do sloupce „dokončeno“. Pro vedoucího i jednotlivé uživatele je to způsob, jak mít přehled a splnit termíny vašeho dne nebo týdne.
  • Aplikace Compare slouží k porovnání modelů. Můžeme kontrolovat provedení přiřazených úprav, zkontrolovat překrývající geometrii a zjistit, zda byla úprava návrhu provedena správně.

  Použité aplikace CSV:

  Stavy revize životního cyklu dokumentu

  Stavy životního cyklu dokumentu Lifecycle Management jsou součástí správy dokumentů. Správa dat přímo souvisí se stavem revize každého souboru:

  • Private – soubor v soukromém stavu
  • In Work – soubor se upravuje nebo zpracovává
  • Frozen – soubor je zmrazen, nelze upravovat
  • Released – schválený, vydaný soubor
  • Obsolete – zastaralý soubor, stažený z oběhu

  Soubor ve stavu „Private / Soukromý“ může upravovat pouze uživatel, který jej nastavil jako soukromý. Ve stavu „In Work / Úprava“ máme co do činění se souborem, který může upravovat kdokoli, kdo má přístup do cloudového prostoru, ve kterém se soubor nachází. Když se soubor přesune do stavu „Frozen / Zmrazeno“, soubor nelze upravovat a soubor je připraven ke kontrole a schválení. Stav „Released / Vydaný“ nás informuje, že soubor byl schválený a vydaný pro výrobu. V tomto stavu nelze provádět žádné změny. Posledním stavem je „Obsolete / Zastaralé“, zde přecházejí soubory, které byly staženy z oběhu.

  Správa revizí dokumentu

  Cloudové správa dat poskytuje tvorbu a schvalování revizí nebo větvení obsahu dokumentu. Následující funkcionality umožňují správu revize (A, B, C, …), zde rozlišujeme zda se jedná o novou revizi, větev nebo revizi z historie dokumentu.

  • New Revision – nová revize
  • New Branch – nová větev, koncept změn dokumentu
  • New Revision From – nová revize z historie existujích revizí

  Správa dat obsahuje mnohem více možností, pokud jde o revize, protože můžeme porovnávat změny i vizuálně. K dispozici je srovnání geometrie z různých revizí tak, abyste na první pohled viděli, jaké úpravy byly provedeny. Každou úpravu lze provést v rámci změnové akce v rámci změnového řízení.

  Správa požadavků na změny

  Správné posouzení změny vyžaduje vyhodnocení každé změnové akce s ohledem na výrobní požadavky. Správa změn spočívá ve schopnosti ověřit změny v rámci veškerých příslušných odvětví. Moderní cloudové řešení, které zachycuje všechny požadavky na výrobek pomocí správy změnových akcí a propojuje všechny zúčastněné strany prostřednictvím digitálního vlákna.

  • Aplikace Route Management vytváří postupy a spravujte trasy s úkoly. Trasa je soubor úkolů pomocí kterých uživatelé dokončují pracovní postup.
  • Aplikace Issue Management spravuje a organizuje změny v rámci výrobku a mezi členy týmu.
  • Aplikace Change Execution provádí změny ve všech dotčených dokumentech s přiřazením a správou změnových akcí.
  • Aplikace Issue 3D Review vizuálně analyzuje změny na 3D modelu a usnadní včasné odhalení nedostatků pro následné procesy.

  Použité aplikace CSV:

  Vyhledávání obsahu a filtry 6WTags

  Cloudová platforma 3DEXPERIENCE zahrnuje rozsáhlý vyhledávač obohacený o filtry 6WTags. Díky tomu můžeme mít nad produktovou dokumentací ještě větší kontrolu. Pro příklad chceme vidět, které díly jsou vyrobené různými procesy. Stačí přejít na 6WTags, vybrat příslušný filtr „Process“ a v možnostech vybereme příkaz „color“. Vyhledávání nám seznam vybarví. Tímto způsobem okamžitě vidíme, že vyráběné díly jsou zbarveny žlutě a nakupované díly jsou zbarveny modře.

  Převod dat do jiných formátů

  Cloudová platforma umožňuje automaticky převádět soubory pomocí aplikace Derived Format Converter do následujících formátů: STEP, PDF, DXF, DWG, TIF. Z úrovně administrace můžeme nastavit formát, do kterého se mají soubory při ukládání převádět.