3DEXPERIENCE ENOVIAworks

Řešení ENOVIAworks poskytuje konstrukčním týmům všechny funkce pro bezpečnou spolupráci v reálném čase spolu s cloudovou správou dat PLM.

Katalogové číslo: 206 Kategorie: , Štítky: , , , ,

ENOVIAworks

Cloudová správa dat PLM, která poskytují konstrukčním týmům nástroje pro spolupráci v reálném čase na 3DEXPERIENCE cloudové platformě. S konstrukčními daty bezpečně uloženými v cloudu mohou vaše konstrukční týmy online spravovat produktová data. Soubory se ukládají přímo z prostředí CAD aplikace, což poskytuje přirozený a intuitivní způsob sdílení návrhových dat s dalšími zúčastněnými stranami.

Enovia role připojí SOLIDWORKS 3D CAD k platformě, což umožní bezpečnou spolupráci v reálném čase napříč konstrukčními týmy. Role připojí desktopové uživatele SolidWorks ke cloudové platformě a umožní snadný přístup ke správě dat PLM, sdílení a ukládání obsahu přímo v panelu úloh programu. SOLIDWORKS Connector – doplňkový modul pro správu dat PLM.

Enovia role pro přístup k cloudové platformě z aplikace DraftSight pro bezpečnou správu dat PLM. Role zajistí přístup ke sdíleným výkresům a spolupráci s dalšími uživateli. DraftSight Connector – doplňkový modul, správa dwg výkresů pomocí PLM.

Základní role Enovia je nástrojem pro spolupráci a správu dat PLM ve společném prostoru cloudové platformy, který umožní tvorbu revizí, změnu stavu nebo plnění úkolů. Zabezpečený přístup je pomocí práv ke sdíleným datům v rámci uživatelské role cloudového prostoru. Správa dat umožní tvorbu revizí a větvení obsahu. Jednotlivé stavy životního cyklu zajistí vydání obsahu s pomocí jednotlivých stavů Lifecycle včetně možnosti historie a sledování změn.

  • 3D Space – společný cloudový prostor ve formátu platformy
  • Bookmark Editor – záložky a adresáře pro společná data
  • Collaborative Lifecycle – správa dat PLM
  • Product Explorer – prohlížeč struktury sestavy
  • Issue Management – správa změnových akcí
  • Change Action – režim provádění změn
  • PDF Datasheet

Enovia role plánování projektů, zdrojů a činností pro projektové manažery se zadáváním a kontrolou plnění úkolů v rámci spolupráce. K dispozici je Ganttův diagram s událostmi projektu, ve kterém jsou vyznačeny uzlové body a naplánované činnosti. V reálném čase je možno měnit nebo kontrolovat návaznosti projektů.

Enovia role 3D Product Architect na cloudové platformě je řešení založené na prohlížeči, které vytváří, upravuje a zobrazuje náhled struktury produktu v jediném komplexním multiCAD kontextu, což zvyšuje porozumění návrhu a změnovým akcím na produktu. Pomáhá navrhnout strukturu produktu tím, že danou revizi a variantu univerzálně zpřístupní spolupracujícím stranám.

Enovia role Change Manager spojí organizaci v rámci jedné metodiky změn a současně vyhoví jedinečným potřebám změnového řízení pomocí ECO. Řízená kvalita a vývoj produktů je stanovena pomocí standardů změnového řízení pro celou organizaci.

Enovia role Produkt Release Engineer poskytuje sdílenou definici produktu (EBOM) a umožní spolupracujícím týmům přístup k aktuálním informacím a snadnou spolupráci na struktuře produktu. Product Release Engineer vám pomůže urychlit definici produktu a opětovné použití dat, sníží složitost struktury produktu, zjednoduší správu produktu a zajiští dodržování podnikových standardů.

Mohlo by se Vám líbit…