3DEXPERIENCE PLM Industry Innnovation

Enovia PLM poskytuje konstrukčním týmům funkce pro bezpečnou spolupráci v reálném čase spolu s cloudovou správou dat.

Collaborative Industry Innovator (CSV)

Enovia Lifecycle Management poskytuje konstrukčním týmům nástroje pro spolupráci v reálném čase na 3DEXPERIENCE cloudové platformě. S konstrukčními daty bezpečně uloženými v cloudu mohou vaše konstrukční týmy online spravovat produktová data. Soubory se ukládají přímo z prostředí CAD aplikace, což poskytuje přirozený a intuitivní způsob sdílení návrhových dat s dalšími zúčastněnými stranami.

546 €
Termínová licence na 1 rok (YSC)
  • 3D Space – společný cloudový prostor na platformě
  • Bookmark Editor – záložky (adresáře) pro společná data
  • Collaborative Lifecycle Management – správa dat Enovia PLM
  • Product Explorer – prohlížeč struktury sestavy
  • Issue Management – správa změnových akcí
  • Change Action – režim provádění změn
  • Role CSV On Cloud, nutná role IFW

Role Enovia Lifecycle Management je nástrojem pro spolupráci a správu dat PLM ve společném prostoru cloudové platformy, který umožní tvorbu revizí, změnu stavu nebo plnění úkolů. Zabezpečený přístup je pomocí práv ke sdíleným datům v rámci uživatelské role cloudového prostoru. Správa dat umožní tvorbu revizí a větvení obsahu. Jednotlivé stavy životního cyklu zajistí vydání obsahu s pomocí jednotlivých stavů Lifecycle včetně možnosti historie a sledování změn.

Mohlo by se Vám líbit…