Novinky SOLIDWORKS 2020

Co je nového v SOLIDWORKS 2020?

Nový verze se zaměřuje především na vylepšený výkon ve všech fázích návrhu, zjednodušené pracovní postupy a propojený ekosystém od návrhu po výrobu na cloudové platformě 3DExperience.

Dotykové skicování

Skicování zahrnuje vylepšené použití dotykových zařízení, plynulejší přechody a významná vylepšení funkce Redo. Nové možnosti přispívají k vytvoření robustních skic.

Automatická oprava odkazů zaoblení

Konstrukční prvky dílů mění, velikost, tvar, i konfigurace. Tyto změny mohou způsobit selhání odkazů. Nově lze tyto chybějící odkazy automaticky opravit a ušetřit tak mnoho času v prvcích zaoblení a zkosení.

Přímé úpravy sítě

Úpravy geometrie sítě vylepšují schopnost přímé editace s použitím nových nástrojů pro zaoblení, zkosení, vzájemné oříznutí, odstranění a vyplnění a dalších možností práce s BREP síťovou geometrií.

Vytvoření chybějící plochy

Pro úpravy plochy se používá příkaz odsazení. Nově tento příkaz dává možnost zobrazit a odstranit všechny plochy, které nelze odsadit, čímž se vytvoří zbývající geometrie.

Vydavatel obálky součásti sestavy

Obálky již nejsou omezeny na součásti ve stejné sestavě. Nyní mohou být součásti vybrány z různých podsestav a zahrnuty jako obálky do vrcholové sestavy. Významně se zlepšuje spolupráce na velkých sestavách, protože v režimu Přezkoumání velkého návrhu lze nově vytvářet vazby na referenční geometrii a pole.

Pružné součásti v sestavě

Nové funkce pomohou udělat vybrané součásti flexibilní v sestavě bez dalšího navrhování dalších konfigurací dílu včetně externích referencí. Kusovníky i výkresy rozpoznávají odkazované pružné součásti.

Úprava polí a zrcadlení v sestavě

Nové možnosti polí a zrcadlení součástí v sestavě přináší mnohem univerzálnější použití. Možnosti zrcadlení součástí jsou nyní mnohem robustnější.

Konstrukční systém pro profily

Konstrukční systém byl představen ve verzi 2019 a nyní poskytuje flexibilnější způsob vytváření svařovaných konstrukcí z ocelových profilů, a to i bez použití složitých 3D skic pro definování všech členů. Nově umožní vkládat profily na křivky nebo geometrii splajny. Vylepšení naleznete také v možnostech polí a zrcadlení.

Nový režim detailování výkresů

Ve výkresu je snadná práce v novém režimu detailování, který umožní rychlé otevření výkresu bez načítání modelu a přidání popisů především na výkresy s více listy a mnoha pohledy.

Nové možnosti práce s výkresy

Nové možnosti práce s měřítkem, použití popisů, nové typy řetězových kót a možnosti práce s pohledy včetně alternativní pozice pro konfigurace dílu. Celkově je zrychlena především práce s grafickým zobrazením (zoom, posun, ...) pomocí hardwarové akcelerace.

Simulace zatížení pro šrouby

Analýza součástí, které jsou spojovací materiálem, má nyní novou možnosti. Nyní lze rozložení zátěže mezi komponenty prostřednictvím nových typů konektorů vypočítat pomocí propracovanější a distribuované možnosti propojení. Nově lze použít různý typ sítě na součásti ve stejné sestavě.

Vyhodnocení simulace

Vyhodnocení poskytuje uživatelům místo k ověření a aktualizaci nebo opětovnému připojení výsledků simulace, ověření nastavení simulační studie, ověření materiálů a sítě. Studie, které již nepotřebujete nebo jsou poškozeny, lze odstranit bez načítání.

Výkon procházení archívu PDM

Procházení archívu s projekty PDM, kusovníky a kartami je rychlé a informace se zobrazí ihned, jakmile je dosaženo požadovaného dotazu. Data se nyní načítají na pozadí a klient nemusí čekat na výsledek požadavku.

Rychlé kontextové vyhledávání v PDM

Rychlé vyhledávání lze spustit přímo z Průzkumníka Windows bez nutnosti otevírání dalších oken. U vyhledávání většího počtu proměnných současně lze použít libovolné kombinace filtrů.

Propojení s 3DEXPIRIENCE on-line

K dispozici je online připojení SOLIDWORKS 2020 ke klíčovým nástrojům cloudové platformy 3DEXPERIENCE. Uživatelé mohou sdílet data a spolupracovat v cloudu. Přístup je zajištěn pomocí prohlížeče v reálném čase odkudkoli a na jakémkoli zařízení.