Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » CAD » Integrovaná řešení SOLIDWORKS

Integrovaná řešení SOLIDWORKS

  Efektivnější a inovativnější vývoj výrobků

  Řešení nabízí tvorbu inovativních a konkurenceschopných výrobků rychleji a efektivněji. Pracovní postupy od návrhu až po výrobu nabízejí integrovanou sadu aplikací, které fungují na stejných konstrukčních datech. Tento přístup umožňuje konstrukčním týmům a přípravě výroby spolupracovat souběžně, což eliminuje časově náročnou potřebu předávání dat mezi odděleními. Konstruktéři a techničtí specialisté mohou věnovat více času optimalizaci svých návrhů bez obav, že jejich změny ohrozí termíny dodávek. V důsledku toho mohou společnosti přejít od konceptu návrhu k vyrobeným dílům snadněji než kdykoli dříve. Každý procesu od návrhu až po výrobu pracuje se stejnými CAD daty s automatickou aktualizací veškerých změn. Výrobní společnosti využijí robustní integrovaná řešení SOLIDWORKS v podnikové síti nebo na cloudové platformě 3DEXPERIENCE.


  Výhody integrovaného řešení od návrhu až po výrobu

  • Automatické sdílení změn do navazujících profesí
  • Eliminace pozastavení konstrukčních prací
  • Zapracování pozdějších požadavků na změny bez ohrožení dodacích lhůt
  • Souběžný návrh a příprava výroby, všechna oddělení pracují na stejných konstrukčních datech
  • Centralizovaný CAD model, jako hlavní reprezentace výrobku

  Strojní konstrukce

  Vývoj výrobku obvykle začíná myšlenkou, která se projeví během koncepčního návrhu a vyústí v plnohodnotný konstrukční návrh. Přístup k nástrojům koncepčního, průmyslového a konstrukčního návrhu zkrátí výsledný čas návrhu, protože konstruktéři mohou efektivně spolupracovat a navzájem komunikovat.

  Návrh elektrotechniky

  Pokud návrh výrobku obsahuje elektrické komponenty, integruje ekosystém vývoje výrobků návrh strojů a elektrozařízení do jediného souběžného celku. Pomocí integrovaných nástrojů pro elektrotechnický návrh mohou konstruktéři dokončit návrhy elektrozařízení a elektrická schémata souběžně. Elektrotechnické návrhy a schémata se budou aktualizovat vždy, když dojde ke změně centralizovaného CAD modelu.

  Simulace a ověření

  Výrobní společnosti musí z důvodů bezpečnosti a dodržování předpisů provést alespoň jedno kolo testů fyzických prototypů. Počítačové analýzy metodou konečných prvků se staly nenahraditelným nástrojem pro všechna odvětví. Když jsou simulační nástroje plně integrovány do řešení pro tvorbu návrhů a fungují na centralizovaném CAD modelu, mohou výpočtáři a technici optimalizovat návrhy pomocí výsledků simulací. To jim poskytuje potřebnou výhodu z hlediska inovací a správného pochopení funkčnosti výrobku.

  Správa dat

  Důležitým aspektem procesu od návrhu po výrobu je správa velkých objemů generovaných konstrukčních dat, která funguje na bázi centralizovaného CAD modelu. Řada společností stojí před nelehkým úkolem najít, zorganizovat a spravovat přístup ke všem důležitým informacím. Právě díky správě produktových dat na síti nebo na cloudu mohou uživatelé snadno převzít celkovou kontrolu nad návrhem s konstrukčními daty. Když jsou data návrhu bezpečně spravována, významně se zlepší řízení projektů a požadavků na změny v návrhu díky způsobu, jakým jednotlivé týmy spolupracují.


  Komunikace a sdílení informací

  V minulosti byly informace o návrhu předávány pomocí výkresů. Definice založená na modelu je nová 3D technologie, která umožňuje uživatelům předávat podrobné informace k výrobě přímo v 3D modelu bez vytváření výkresové dokumentace. Když je definice modelu MBD integrována do řešení pro přípravu výroby, tak zároveň aktualizuje a odráží veškeré změny návrhu provedených na centralizovaném CAD modelu. Pomocí definice modelu MBD lze vytvářet popisy přímo do 3D modelu (kóty, tolerance, drsnosti, symboly, atd.), což výrazně zkracuje dobu přípravy výroby.

  Kalkulace výrobních nákladů

  Kalkulace nákladů na materiál, výrobní operace a další součásti pro cenovou nabídku je důležitým úkonem pro přípravu výroby. Automatizace pomocí kalkulace nákladů může pomoci zkrátit dobu mezi návrhem a výrobou tím, že poskytne náhled do různých výrobních možností. Pomocí kalkulace odhadnete náklady u položek, jako jsou plechy, obrábění, svařence, odlitky, plastové díly, náklady na montáž nebo 3D tisk.

  Výroba a obrábění

  Integrace aplikací pro obrábění a výrobu do jednoho systému je klíčem k úspěchu. Návrh výrobku a obrábění jsou v podstatě sloučeny do jediné aplikace, přičemž CAD systém pak slouží jako rozhraní CAM systému. Řešení umožní technikům naprogramovat CNC obráběcí centra s daty přímo z centralizovaného CAD modelu. Obdobně je integrovaná aplikace pro 3D tisk, která zjednoduší průběh procesů pro 3D tisk prototypů nebo aditivní výrobu. Zkrácení doby na přípravu modelů pro výrobu vede k menšímu množství iterací návrhu a výrazně lepším výrobkům.

  Kontrola kvality

  Jakmile jsou výrobek nebo součást vyrobeny, musí být splněny požadavky na kontrolu kvality. S integrovaným řešením pro provádění kontroly mohou výrobci automatizovat proces kontroly a dosáhnout větší konzistence kontrolních protokolů. Když je integrováno řešení pro provádění kontroly, z centralizovaného CAD modelu se vytvoří kontrolní výkresy a formuláře k provádění kontrol během výroby. To umožňuje eliminovat chyby a zefektivnit tvorbu kontrolních dokumentů.

  Dokumentace k výrobku

  Mnoho výrobků vyžaduje rozsáhlou dokumentaci ve formě montážních návodů, uživatelských příruček, příruček pro údržbu a servis, kusovníků a seznamů náhradních dílů. V posledních letech se používají i videa, animace, interaktivní kusovníky nebo webové stránky pro dokumentaci sestavení výrobků. Průvodní dokumentace se vytváří přímo z centralizovaného CAD modelu a může být připravena již před dodávkou výrobku.

  Marketing a vizualizace produktu

  Vizualizace výrobku slouží k pořízení snímků a obrázků pro marketingové účely ve fotografické kvalitě spolu s dalším obsahem ve formě animací a 3D prohlížení na webu a pro mobilní zařízení. Podobně jako u jiných řešení se využívá pro zobrazení centralizovaný CAD model. Výsledkem je vytvoření poutavých vizualizací a virtuálních snímků výrobků. Vizualizace pomáhá výrobcům lépe se rozhodovat o designu výrobku již od konceptu návrhu.

  Virtuální realita

  U určitých typů návrhů výrobku chtějí konstruktéři proniknout do reálného světa a oživit výrobek pro interakci v prostředí, co možná nejpodobnějším skutečnému světu. Představí tímto způsobem výrobek zákazníkům prostřednictvím pohlcujícího zážitku. Díky integrovanému řešení AR/VR mohou výrobci využít centralizovaný CAD model k vytváření prezentací s působivou virtuální realitou.