Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » SOLIDWORKS MBD Standard

SOLIDWORKS MBD Standard

Integrované bezvýkresové řešení MBD sjednocuje definice modelu. Model Based Definition je založeno na detailním popisu 3D modelu s definicemi kótování, tolerancí a popisů přímo do dílu a nevytváří se výkres pro výrobu.

Definujte rozměry s tolerancemi přímo na 3D modelu

Sjednocená definice modelu

SOLIDWORKS MBD (Model Based Definition) je doplňkový modul , který definuje a publikuje popisy přímo do 3D modelu. MBD popisuje 3D model kótami, tolerancemi tvaru a polohy, drsností povrchu, symboly svařování, pozicemi, kusovníky, poznámkami a dalšími výrobními informacemi.  Popisy jsou založeny na prvcích pro díly a sestavy.

  • definice kótování, tolerancí a popisů
  • 3D pohledy, konfigurace, řezy a další zobrazení
  • 3D rozložené pohledy
  • automatické skrytí popisů během otáčení modelu

Integrované bezvýkresové řešení

Integrované bezvýkresové řešení MBD sjednocuje definice modelu, které jsou zapotřebí pro jeho výrobu. Nevytváří se 2D výkres, a tím jsou usnadněny následné výrobní procesy, jako je analýza tolerancí, obrábění a kontroly bez jeho pomoci. Výstupem je 3D PDF nebo eDrawings s připojeným STEP modelem.

  • přizpůsobitelné šablony 3D výstupu
  • publikace do formátu 3D PDF s 3D PMI
  • publikace do formátu eDrawings

Mohlo by se Vám líbit…