Přeskočit na obsah

Procesní služby PLM

Nastavíme procesy řízení celého životního cyklu výrobku. Od prvního nápadu přes návrh modelu, simulaci, výrobu, kontrolu až po servis a likvidaci výrobku.

Během životního cyklu výrobku je vytvořeno velké množství dokumentů, které je třeba spravovat a sdílet. Jsou součástí záznamu o výrobku.

 • Správa dokumentů obsahuje historii, verze a kontrolu změn souborů ve více formátech v zabezpečeném úložišti, které lze snadno prohledávat.
 • Uživatelé různých oddělení podniku mají snadný přístup k dokumentům a důležitým informacím pro projekty, na kterých pracují.
 • Uživatelé mohou vytvářet, ukládat, upravovat, vyhledávat a spravovat dokumenty během práce přímo v prostředí Windows.
 • Konfigurovatelné prostředí správy dokumentů podporuje podnikové standardy a postupy.
 • Správa umožní řídit stavy životního cyklu dokumentů, jejich verzí a kontrolu přístupu uživatelů.
 • Správa dokumentu se odkazuje na související položky, např. součásti a projekty.
 • Prohlížet a vyhledávat lze podle zadaných kritérií a stavů dokumentu.

Projektové řízení propojuje do společného plánu modely, kusovníky, dokumenty, výkresy a další položky jako výstupy a milníky pro týmovou spolupráci a poskytuje panely pro řízení projektového portfolia.

 • Pracovní prostor spolupráce na projektu umožňuje bezpečnou online účast týmů s  upozorněním o odpovědnosti a lhůtách.
 • Poskytování kritických informací, které projektovým týmům pomáhají zaměřit se na důležité úkoly a nabízí přehled kapacity zdrojů pro jejich lepší plánování a využití.
 • Organizace podnikových procesů, automatizace tvorby dokumentů a spojení všech osob s novými produkty. Od prodeje a marketingu až po výrobu a podporu.
 • Všechny součásti nutné pro definici produktu, jako jsou model, dokument nebo položka jsou ve správě na jednom místě.

Konstrukční kusovník a navazující technologické procesy umožní schvalovat dokumentaci, která je připravena k vydání do výroby.

 • Všechny součásti, sestavy, komponenty, materiály, které tvoří kompletní produktovou strukturu, jsou spravovány v víceúrovňovém kusovníku.
 • Pomocný a spotřební materiál, obaly a další mohou být snadno přidány do hierarchické struktury kusovníku.
 • Součásti jsou propojeny s položkami dílů pro automatizované aktualizace konstrukčního kusovníku.
 • Revize a správa verzí ve všech položkách a souborech zajišťuje pracovní postup (workflow).
 • Zvýraznění položek kusovníků znázorní změny provedené v řádcích kusovníku jednotlivých verzí a poskytují úplnou historii změn kusovníku.
 • Osvědčené postupy pro integritu kusovníku jsou implementovány za účelem podpory opětovného použití, snižování počtu položek nakupovaných součástí a zamezení zbytečných výrobních nákladů a souvisejících chyb.

Pracovní postupy (workflow) zahrnují všechny požadavky na procesy související s produkty a službami v průběhu celé fáze životního cyklu výrobku.

 • Definovaný proces pracovního postupu zajistí kontrolu a sledování změn životního cyklu výrobku.
 • Rychlejší řešení problémů pomocí nastaveného postupu poskytne lepší kvalitu souvisejících služeb.
 • Workflow definuje a prosazuje formální zásady v rámci postupů, které pomáhají při sledování stavu procesů.
 • Efektivnější řízení změn snižuje riziko neslučitelnosti nebo vyrobitelnosti nebo další problémů s výrobkem.

Využitím řízení předvýrobních procesů lze dosáhnout jednotného, standardizovaného procesu změny v celém podniku.

 • Vydání položek nových součástí a dokumentů v rámci procesu změnového řízení.
 • Související procesy současně aktualizují dotčené položky, jako jsou CAD modely, výkresy a dokumentace.
 • Provádění rychlejších změn s historií procesu odevzdání změny, schvalování změny a vydání do výroby k určenému datu.
 • Komunikace procesu změnového řízení v celém podniku v reálném čase zajistí, že každý pracuje s poslední schválenou verzí vydané dokumentace.

Proces řízení kontroly jakosti integruje aktivní řízení kvality procesu výroby a řízení změn.

 • Snížíte riziko tím, že odhalíte potenciální problémy s kvalitou a vady na výrobku.
 • Zvýšíte efektivitu při reakci na problémy s kvalitou, a provedete změny k odstranění budoucích úniků kvality výroby.
 • Spravujete shodu od návrhu přes výrobu až po dodávku výrobku.
 • Integrujete řízení kvality spolu s vývojem výrobku a plánováním procesu výroby.
 • Řídíte kvalitu udržováním konzistentních procesů výroby a dodavatelského řetězce nakupovaných součástí a materiálů.

Vytváření, vizualizace a sdílení technické dokumentace v rámci bezpečného a spravovaného prostředí je součástí PLM procesu.

 • Řešení založené na PLM znamená, že týmy pro tvorbu dokumentů mají přístup k nejnovějším údajům z jednoho místa.
 • Modulární schémata obsahu řídí opakované použití obsahu, šetří čas a odstraní chyby dokumentů.
 • Spolupráce s více autory ve více odděleních podniku snižuje časovou náročnost na oběh dokumentů.
 • Nástroje umožňují zpracovat data přímo z 3D modelu. Vytvoříte vysoce kvalitní ilustrace, fotorealistické obrazy a interaktivní animace s možností importovat zvolená konstrukční data.