Přeskočit na obsah
DPS » Katalog řešení » Elektro CAD » SOLIDWORKS Electrical 3D

SOLIDWORKS Electrical 3D

Aplikace slouží pro automatický návrh tras kabeláže a umístění součástí. Díky databázové architektuře aplikace Electrical přináší možnost souběžné práce několika uživatelů na společném projektu. Projekt integruje elektrická schémata do modelu skutečné 3D sestavy včetně použitých součástí.

Tvorba 3D modelu obvodu zapojení na základě schématu

Trasy vodičů ve 3D modelu

Doplňkový modul SOLIDWORKS Electrical 3D umožňuje snadnou integraci projektu elektrických 2D schémat přímo do modelu sestavy.  Např. rozvaděče nebo jiné součásti jsou automaticky propojeny pomocí tras kabeláže, které jsou vytvořeny v definovaných oblastech modelu sestavy. 

Nástroje a funkce

  • import 2D schémat do sestavy
  • vložení komponent obvodu do 3D modelu
  • automatické trasování vodičů a kabelů v sestavě
  • oddělené trasy vodičů podle napětí
  • stanovení délky kabelů
  • soupis použitého materiálu, kusovník
  • plánování trasy s vyloučením kolizí
  • eliminace chyby zapojení

Mohlo by se Vám líbit…