Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » SolidCAM 5 osé frézování

SolidCAM 5 osé frézování

Sada funkcí pro 5 osé souvisle řízené frézování. Obráběcí strategie jsou členěny na obecné tvarové dílce, lopatková kola, uzavřené tvary, kanály, atd.

Integrované CAM řešení pro frézování v 5 osách

SolidCAM 5X Standard - funkce pro souvisle řízené frézování

SolidCAM 5X Standard nabízí velký soubor 5 osých funkcí s rozsáhlými možnostmi nastavení. Je zapotřebí mít k dispozici 3 osé a 4 osé souvisle řízené moduly. Funkce 4 a 5 osých funkcí zajišťují plynulé vedení vektoru nástroje podél libovolného tvaru. Funkce jsou k dispozici i jako přednastavené šablony pro jednoduché a rychlé použití. Pokročilí uživatelé mají k dispozici detailní nastavení operací. Obráběcí strategie jsou členěny podle typů obráběných dílců. Modul 5X Standard se používá ke generování 4 osých a 5 osých drah nástrojů na povrchu součásti. Lze definovat nekonečný počet povrchů. S generickým modulem 5X Standard  pro 4 a 5 osé obrábění lze vyrobit prakticky jakýkoli druh součásti. Všechny definice provádí uživatel ručně. Výsledná kvalita dráhy nástroje závisí na vstupu poskytnutém uživatelem, včetně kvality povrchů.

 • souvisle řízené generické funkce pro 4 a 5 osu
 • automatické 3 + 2 hrubování
 • 4 osé rotační dokončování 4X
 • 5 osá kontura
 • 5 osá konverze HSM ze 3 os
 • 5 osé vrtání
 • 5 osé obrábění bokem nástroje
 • Geodetické dokončovací obrábění

SolidCAM 5X Professional - funkce hrubování, odjehlování a ořez

5 osý ořez je vysoce automatizovaný algoritmus pro vytvoření dráhy nástroje pro ořezávání hran. Je navržen pro ořezávání okrajů tenkých materiálů, jako jsou výrobky z kompozitního materiálu a ořezávání vakuově tvarovaných dílů. Dráhy nástrojů se generují ve 3 osách, 4 osách a 5 osách.

 • 4 osé rotační frézování
 • 5 osé hrubování, např. tvar kapsy
 • 5 osé odjehlování s automatickým sražením hran
 • 5 osý automatický ořez

SolidCAM 5X Premium - funkce obrábění lopatek a kanálů

Obrábění lopatek nebo kanálů generuje automatické dráhy nástrojů pro díly jako jsou oběžná kola turbín nebo sací kanál. Systém automaticky počítá dráhu nástroje pro hrubování a dokončování. Dráhy nástrojů jsou generovány pro lopatky v 5 osách, pro kanály 4 a 5 osy.

 • 5 osé obrábění lopatek
 • 5 osé obrábění kanálů

Vyžadované moduly

Základní 2.5 D frézovací modul

Nutný je základní 2.5D modul, který je obsažen ve všech frézovacích konfiguracích. Frézuje díly prizmatického charakteru nebo opracovává odlitky či výkovky. Nejčastěji používané funkce jsou konturování, kapsování, drážkování a vrtací a závitovací operace.

Dokončování ploch HSS

Modul HSS poskytuje celou řadu strategií frézování pro dokončování ploch ve 3 osách, které vytváří efektivní, hladkou a optimalizovanou dráhu nástroje. HSS modul dokončuje vybrané plošné oblasti bez nutnosti definice hranic.

4 osý frézovací modul

Modul zajistí plynulé vedení vektoru nástroje podél libovolného tvaru. 4 osé funkce jsou k dispozici i jako přednastavené šablony pro jednoduché a rychlé použití.

Mohlo by se Vám líbit…