Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » SolidCAM soustružení

SolidCAM soustružení

Modul soustružení umožňuje hrubovat, soustružit kontury, upichovat, zapichovat či pracovat ve více osách souvisle nebo s více nástroji najednou.

Integrované CAM řešení pro soustružení

Modul soustružení

Základní modul soustružení vychází z automatické definice polotovaru řezem či obálkovou metodou a určení upnutí a nulových bodů. Poté je možno hrubovat, soustružit kontury, upichovat, zapichovat či pracovat ve více osách souvisle nebo s více nástroji najednou. Dráha nástrojů je verifikována v několika typech simulačních režimů včetně možnosti simulace celého komplexního stroje. Výpočet dráhy nástroje bere ohled na celý nástroj a to destičku i držák včetně dříve obrobeného materiálu a zabraňuje tak kolizím a eliminuje obrábění naprázdno. K dispozici jsou knihovny standardních upínačů a speciální upínače lze přidat. Soustružení uchovává ve stromě operací aktualizovaný polotovar.

  • Šikmé zapichování, provádí se vnitřní nebo vnější šikmé zápichy v jakémkoliv definovaném úhlu.
  • Ruční soustružení, soustruží se podle uživatelem zadané geometrie, bez ohledu na polotovar nebo obrobek.
  • Trochoidní dráha nástroje, ve stylu iMachiningu pro zápichy.
  • Trochoidní pohyby, ve stylu iMachining při soustružení zapichovacím nástrojem.

Funkce pro poháněné nástroje

Základní 2.5 D frézovací modul

Na frézařsko-soustružnických strojích se provádí programování a vrtání v ose B, C a Y stejně jako při programování soustružení. Pro poháněné nástroje je zapotřebí základní 2.5D modul a nejčastěji používané funkce jsou vrtací a závitovací operace.

Mohlo by se Vám líbit…