Přeskočit na obsah
DPS » Portfolio řešení » Cloud Design Apps

Cloud Design Apps

Cloudové aplikace 3D Design pro rychlou tvorbu modelů pomocí webového prohlížeče propojí návrh a správu dat přímo na cloudové platformě.

Samostatné cloudové aplikace pro Váš prohlížeč, jako služba

3D Mold Creator (XMO)
vstřikovací formy

Role 3D Mold Creator na cloudové platformě obsahuje komplexní nástroje pro technologický návrh vstřikovacích forem s flexibilní vazbou na geometrii platového dílu a následnou kontrolou deformací v aplikaci xMold.

Drafter (WDR)
tvorba výkresů

Role Drafter s aplikací Drawings je role je založená na instalaci do Windows. Generuje 2D výkresy z modelů na cloudové platformě. Kdykoli upravíte 3D model, vaše výkresy se aktualizují v reálném čase. Pomocí této role máte přístup k rozsáhlým nástrojům, které usnadňují a urychlují vytváření 2D výkresů. Konstruktéři mohou snadno tvořit pohledy, kótovat a přidávat popisy ve výkrese a sdílet uložená data.

3D Render (DPA)
vizualizace

Role 3D Render na cloudové platformě používá data ze 3D modelu a vytváří pomocí aplikace xStudio rendrovaný fotorealistický snímek produktu rychlým a jednoduchým způsobem.

Product Comunnicator (XPR)
prezentace

Role Product Communicator pomáhá snadno vytvářet fotorealistické prezentace produktů v aplikaci xHighlight, rendery, snímky, videa a technické ilustrace přímo z CAD modelu a možnostmi sdílení na cloudové platformě.

Mohlo by se Vám líbit…