Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Správa dat » Verze a revize souborů správy dat PDM

Verze a revize souborů správy dat PDM

  SOLIDWORKS PDM – Product Data Management obsahuje pojmy, které mohou být matoucí pro uživatele i administrátory. Jedná se o verze a revize (opravy) souborů.

  Co je to verze souboru?

  Verze je číslo uloženého souboru v úschovně archivního serveru PDM. Pokud uživatel vyzvedne dokument z úschovny a upravený dokument se změnou odevzdá zpět, tak se automaticky vytvoří nová (aktuální) verze dokumentu. Tento krok neodstraní předchozí verzi a obě verze jsou stále přístupné. Pravidelným odevzdáváním může být vytvořeno více verzí a někdy je nutný návrat k dřívější fázi návrhu. V tomto případě uživatel použije příkaz získat verzi a vybere číslo verze pro úpravy. Předchozí verze souborů lze zobrazovat, načítat, porovnávat a obnovovat.

  Schéma verzí
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ………………
  Když přidáte mnoho verzí, systém úschovny PDM je inteligentní a bude sledovat změny mezi jednotlivými verzemi. Spotřebovaná kapacita disku úschovny závisí na tom, jak velké jsou změny mezi jednotlivými revizemi.

  Popisky k rozlišení verzí
  K určení verze souboru můžou sloužit popisky. Namísto toho, abyste si museli pamatovat, že verze 5 je ke kontrole, můžete si označit verzi 5 popiskem „Verze ke kontrole“. Popisky lze použít i při vyhledávání.

  Revize a indexování oprav

  Když se soubor dostane do určitého stavu pracovního postupu (sestava je předána do změnového řízení), dojde ke zvýšení revize, a to pomocí přechodu pracovního postupu, např. schválit změnu. To je užitečné pro sledování souborů s označením revize pro odeslání do výroby.

  Schéma revizí – oprav
  _, A, B, C, D, D, E, F ………………
  Když výkres ve verzi 4 vydáme do výroby, je označen jako revize A (a verze 4). V rámci změnového řízení provedeme související změny a nakonec schválíme verzi 13, kterou odešlete do výroby jako revizi B. Dalším způsobem uvažování o verzi i revizích je, že verze sledují malé změny v souborech, ale revize sledují změnové řízení ve výrobní dávce.

  Načítání aktuální verze souboru

  Verze souboru v místní mezipaměti pevného disku uživatele se může lišit od aktuální verze souboru v úschovně PDM. Vyberte soubory, pak klepněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Načíst aktuální verzi. Pokud se zobrazí dialog, vyberte verze referencí pro načtení do místní mezipaměti.

  Historie souboru

  K zobrazení dialogu Historie souboru klepněte pravým tlačítkem na soubor a vyberte Historie, která zobrazí časovou osu všech verzí a revizí souborů.

  Mohlo by vás zajímat …