Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Aktuality » Upgrade na SOLIDWORKS 2024

Upgrade na SOLIDWORKS 2024

  Při upgradu na nejnovější verzi SOLIDWORKS 2024 může nastat situace, kdy aktivační průvodce nerozpozná existující aktivaci licence stávající verze a novou aktivovat omítne s chybovou hláškou „Aktuální identifikátor počítače neodpovídá dříve používanému identifikátoru“ nebo „Počet aktivací byl překročen“. Nová verze aktivačního průvodce FlexNet 11.19.2, může způsobit problémy při aktivaci.

  Veškeré aktualizace software jsou na vlastní riziko uživatele, ale jak tomu předejít?

  Deaktivujte licenci předchozí verze SOLIDWORKS

  Abychom tomuto předešli doporučujeme před instalací SOLIDWORKS 2024 provést nejprve deaktivaci licence předchozí verze SOLIDWORKS podle následujícího postupu:

  • Spusťte aktuálně nainstalovaný SOLIDWORKS (verze 2023, 2022, atd).
  • U samostatných licencí v SOLIDWORKSu přejděte na menu Nápověda » Licence » Deaktivovat.
  • Potom nainstalujte SOLIDWORKS 2024 a následně znovu aktivujte. Aktivace licence zprovozní sériové číslo na všechny nainstalované verze SOLIDWORKS.
  • Deaktivace se týká i síťových licencí, u kterých deaktivaci provedete ve správci licencí SolidNetWork License Manager Server na záložce Správa serveru » Upravit » Přesunout licence.

  V případě problémů s aktivací kontaktujte technickou podporu DPS »

  Ověřte si aktivaci licence SOLIDWORKS

  Pokud si chcete pouze ověřit, že jsou vaše aktuální aktivace v pořádku, můžete to provést jednoduše reaktivací nejnovější verze SOLIDWORKS, kterou máte v počítači nainstalovanou.

  • U samostatných licencí v SOLIDWORKSu přejděte na menu Nápověda » Licence » Aktivovat.
  • U síťových licencí reaktivaci provedete ve správci licencí SolidNetWork License Manager Server na záložce Správa serveru » Upravit » Aktivovat licence.
  • Od verze SOLIDWORKS 2022 je nutné licence každý rok aktivovat znovu.

  Vyloučení odpovědnosti

  DPS Software CZ neodpovídá za chyby vzniklé neodbornou instalací software, špatnou obsluhou počítače, za chyby vzniklé úpravami software a působením počítačových virů. Veškeré aktualizace software jsou na vlastní riziko uživatele, který odpovídá za případné porušení licenční smlouvy k produktům. Uživatel je povinen si před aktualizací software zálohovat nainstalované aplikace včetně souborů a dokumentů. Pro úspěšný postup při aktualizaci vyhledejte odbornou pomoc a kontaktujte technickou podporu DPS »