Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Cloud CAD » Správa úloh na platformě 3DEXPERIENCE

Správa úloh na platformě 3DEXPERIENCE

  Prostřednictvím cloudové platformy mohou uživatelé a konstruktéři plánovat, realizovat a sledovat úkoly v rámci projektu z jakéhokoli zařízení.

  Řízení projektů

  Na základě cloudové správy dat mohou projektoví manažeři stanovit postupy pro řízení projektů. Navrhování efektivních struktur řízení znamená sledovat a sdílet klíčové pracovní procesy. Projektoví manažeři manažeři přidělí úkoly uživatelům v rámci projektu a stanoví priority mezi projektovými týmy.


  Projektové úkoly

  Cloudová aplikace Collaborative Tasks v rámci správy dat umožní přidělování úkolů a velmi snadno zasílá oznámení jednotlivým konstruktérům pomocí sdílených úkolů na projektu. Úkoly můžete přetahovat mezi stavy plnění a automaticky aktualizovat jejich vlastnosti. Prostřednictvím nástěnky se zobrazením stavů získává každý uživatel jasný přehled o tom, jakému úkolu je nutné věnovat největší pozornost.

  Podívejte se na video

  Zefektivněte správu úkolů tak, abyste dokázali konzistentně dodržovat termíny a s pomocí cloudové platformy 3DEXPERIENCE zajistit včasné dokončení projektů.