Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Správa dat » Správa konstrukčních dat PDM

Správa konstrukčních dat PDM

  Správ dat SOLIDWORKS PDM je pokročilý systém pro správu návrhových dat a dokumentů produktu, což umožňuje snadnější spolupráci a vyšší produktivitu. Je vytvořen pro konstrukční týmy, kterým vyřeší mnoho problémů spojených s společným návrhem a vývojem produktů. SOLIDWORKS PDM je k dispozici ve třech balíčcích:

  • SOLIDWORKS PDM Standard – aplikace pro správu dat, která je ideální pro konstrukční týmy pracující z jednoho pracoviště na společném projektu. Později jej lze upgradovat na Professional.
  • SOLIDWORKS PDM Professional – vysoce výkonná, škálovatelná aplikace pro správu dat, a to i pro rozptýlené konstrukční skupiny, která se integruje s CAD aplikacemi třetích stran a Microsoft Office dokumenty.
  • SOLIDWORKS Manage – pokročilý systém správy dat založený na záznamech, který lze distribuovat a používat napříč organizacemi.


  Standardní nástroje a funkce správy dat PDM

  Hlavní funkcí PDM je fungovat jako správa historie verzí, což je důležitá součást jakéhokoli procesu návrhu produktu. Ale správ dat PDM jde mnohem dál, protože poskytuje nástroje a funkce, které umožňují a podporují spolupráci v konstrukčním týmu a zároveň usnadňují celkovou správu životního cyklu produktu.

  Organizace dat

  Jak můžete očekávat, správa dat PDM je velmi zdatný systém a organizátor dat. To je důležitá vlastnost pro téměř všechny návrhy produktů. Při navrhování jakéhokoli typu produktu, který zahrnuje montáž z různých dílů, dat, souborů a dokumentů, musí být proces pečlivě organizován a zaznamenán. Data jsou uchovávána bezpečně v databázi Microsoft SQL Server, která indexuje všechny soubory pro rychlé načtení.

  Neexistující správa dat pravděpodobně povede ke ztrátě, poškození nebo změně souborů bez odpovídajících aktualizací s jinými relevantními výkresy a dokumenty. Bez určité formy správy verzí a organizace dat lze ztrácet čas hledáním chybějících souborů, opravou datových anomálií a zpětnou změnou návrhových výkresů.

  Správa dat PDM plně podporuje reference, což znamená, že když vytvoříte projekt, vše je propojeno. Jinými slovy, když změníte nebo přesunete některý z odkazovaných souborů, referenční struktura (tj. každý relevantní soubor, který odkazuje na dotyčná data nebo návrh) se aktualizuje spolu s ním.

  Výkonné nástroje pro vyhledávání

  Pokud nepoužíváte nějaký druh systému správy dat, budete pravděpodobně muset při hledání dat, souborů a dokumentů spoléhat na vyhledávací funkce systému Windows. Správa dat PDM automaticky indexuje každý soubor s vlastnostmi relevantní pro projekt, na kterém pracujete, a umožňuje vám použít funkci pokročilého a rychlého vyhledávání k jejich vyhledání. Tato funkce je užitečná i pro vyhledání podrobností o součástech z předchozího projektu, protože eliminuje potřebu prohledávat nekonečné složky.

  Zabezpečená kontrola přístupu

  Bezpečnost dat a informací je velmi důležitá v každé fázi návrhu produktu. Nikdo nechce, aby podrobnosti o novém produktu unikly před uvedením na trh. Správa dat PDM umožňuje nastavit bezpečné řízení přístupu, které umožňuje přístup k určitým souborům pouze lidem s jedinečným uživatelským jménem a heslem. Dále je možné nastavit podrobné ovládání, které určitým uživatelům umožní používat omezené operace, řídit, kdo může přesouvat a přejmenovávat soubory atd.

  Výhody SOLIDWORKS PDM Professional

  Verze SOLIDWORKS PDM Professional obsahuje všechny standardní funkce správy dat PDM a přidává celou řadu dalších. Je vhodná pro podniky, které vyžadují vylepšené možnosti spolupráce a potřebují možnost měnit funkce správy podle potřeby.

  Posílená spolupráce

  Hlavní výhodou je skutečnost, že verze správy dat PDM Professional umožňuje větší automatizaci, spolupráci v rozptýlených skupinách a sdílení návrhových dat. Můžete snadno spolupracovat s lidmi pracujícími interně i externě na společných projektech. Data jsou přístupná i prostřednictvím webového rozhraní a jsou uchovávána ve společné úschovně, takže o data nelze přijít.

  Mezi další funkce PDM Professional patří:

  • Pokročilé vyhledávání a Oblíbené položky
  • Správa kusovníku
  • Řízení inženýrských změn
  • Náhled více dokumentů
  • Podniková škálovatelnost
  • Přizpůsobitelnost konfigurace
  • Automatizovaný import a export dat
  • Automatické vytváření neutrálních souborů
  • Automatizovaný schvalovací proces
  • E-mailová upozornění
  • Generátory sériových čísel
  • Propojení s dalšími databázovými systémy, např. ERP

  Plánovaní zdrojů a řízení projektů

  Aplikace SOLIDWORKS Manage má všechny nástroje a funkce zahrnuté ve správě dat PDM a přidává nástroje pro projektové řízení, plánování kapacit a zdrojů, a také několik dalších funkcí.

  Plánování a nástroje pro správu

  • Projektové řízení – plánovací a kalendářové nástroje projektového managementu, jako jsou řídicí panely a sestavy.
  • Správa procesů – zlepšuje pracovní postupy pomocí sekvenátorů, uživatelských úloh a schvalovacích nástrojů.
  • Správa položek – tvorba a správa více typů kusovníků (EBOM, MBOM atd.).

  Celkově je SOLIDWORKS Manage nejvhodnější pro podniky, které mají v daném okamžiku rozpracováno několik zakázek a projektů pro návrhu produktů, popř. zdroje distribuované po celém světě.