Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Obrábění » SolidCAM iMachining zkracuje dobu obrábění o 70 %

SolidCAM iMachining zkracuje dobu obrábění o 70 %

  V leteckém průmyslu, automobilovém průmysly i v desítkách tisíc menších firem se využívá při CNC obrábění patentované technologie SolidCAM iMachining. Tato inovativní technologie zkracuje dobu obráběcího cyklu o 70 % a prodlužuje životnost řezných nástrojů pětkrát i více.

  Nejpokročilejší technologie obrábění SolidCAM iMaching

  Revoluční technologie iMachining je „game changer“ v CNC obrábění, protože výsledkem je úsporu času obrábění i doprovodných nákladů. To platí zejména pro iMachining Technology Wizard, který automaticky vypočítá optimální posuvy a rychlosti pro řezné nástroje na CNC strojích. Tyto výpočty jsou prováděny podle vlastností řezaného materiálu, typu řezného nástroje a parametrů CNC stroje. Bez tohoto průvodce by bylo nutné všechny tyto vlastnosti a parametry vážit ručně, což by vyžadovalo mnoho dohadů a pokusů a omylů i mezi zkušenými CNC programátory. Přidání průvodce k pohodlnému a snadno naučitelnému a použitelnému rozhraní softwaru pro obrábění SolidCAM dramaticky zlepšuje práci programátorů CAM.

  Dalším pokročilým nástrojem je Intelligent Tool Path Generator, který vypočítává optimální morfovanou spirálovou dráhu nástroje pro obrábění a minimalizuje časy mimo obrábění. Pokud existují prvky, které se nesmí obrábět, vytvoří se kolem nich trochoidální dráha nástroje.

  Snížení provozních nákladů a prodloužení životnosti CNC strojů

  Technologie iMachining prodlužuje životnost řezných nástrojů a optimalizuje údržbu používaných CNC strojů. Během řezání iMachining je nástroj v kontaktu s materiálem v různých úhlech řezu a s různými posuvy. Při velkém úhlu řezu se posuv automaticky snižuje a při malém úhlu se posuv zvyšuje. Výsledkem je, že iMachining zaručuje konstantní zatížení řezného nástroje.

  Dr. Somekh, ředitel firmy SolidCAM, vysvětluje, že „iMachining dynamicky řídí posuv a rychlost vřetena operací a udržuje řezné úhly mezi 10 a 80 stupni. Když zatížení vřetena zůstává v tomto procesu stabilní na 20 %, produkované třísky jsou po celou dobu stejné velikosti, zachování jednotnosti v provozu CNC stroje a nejvyšší efektivity práce.“

  Dalším důležitým faktorem efektivity obrábění je hloubka řezu. Při běžném řezání se obvykle k řezání používá pouze spodní část nástroje a opotřebení je pouze na koncové části nástroje. iMachining umožňuje obrábět materiál v celé hloubce řezného nástroje, takže zatížení je rozloženo rovnoměrně po délce nástroje a opotřebení je rovnoměrné. To výrobcům minimalizuje čas obrábění a náklady na řezné nástroje.

  Soustružení a frézování s technologií SolidCAM iMachining

  Při použití technologie iMachining lze díl, jehož obrobení kdysi trvalo 17 minut, dokončit za pouhých 6 minut. S hliníkovými díly ušetříte až 70 % času obrábění a s titanovými a ocelovými díly 80 % času obrábění. Tato technologie také dramaticky prodlužuje životnost řezných nástrojů 5krát i více.

  Podívejte se na možnosti obrábění SolidCAM v přehledné brožuře

  Kompletní CAM řešení s revoluční technologií iMachining, plně integrované v 3D CAD SOLIDWORKS.