Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Simulace » Simulace vstřikování plastů

Simulace vstřikování plastů

  Jedním ze způsobů výroby plastových dílů je vstřikování do formy. Roztavený plast je vstřikován do formy, odkud je po vychladnutí vyhozen. Zdánlivě jednoduchý proces skýtá mnohá úskalí, které musí konstruktér zvážit a vyřešit tak, aby výroba byla co nejrychlejší a nejefektivnější. Analýza vstřikování významně zvýší pravděpodobnost, že vstřikovací forma a celý výrobní proces budou správně hned od začátku, bez nutnosti následných nákladných oprav vstřikovací formy.

  SOLIDWORKS Plastics

  Software SOLIDWORKS Plastics nabízí simulační nástroje pro průtoky plastové taveniny během procesu vstřikování do formy. Schopnost předpovědi tečení plastu umožňuje předvídat závady související s výrobou. Díky možnosti předvídat defekty mohou uživatelé měnit tvar dílu nebo formy, výrobní podmínky nebo plastový materiál a tím minimalizovat potenciální závady, šetřit energii, přírodní zdroje, čas i peníze.

  Výhody

  • optimalizace tloušťky stěny dílu, umístění vtoku, velikosti a rozvržení systému vtoků tak, aby forma správně fungovala hned napoprvé a snížila či eliminovala se tak potřeba jejích oprav
  • provádění různých variant konstrukčních návrhů během nejranějších fází vývoje, kdy jsou náklady na změny nejmenší a dopad na vyrobitelnost největší
  • předvídání potenciálích výrobních vad ještě před zahájením výroby nástrojů s eliminací časově náročných a nákladných oprav forem
  • automatizované nástroje na přípravu zpráv, které zajišťují sdílení a srozumitelné podání výsledků simulací, a tím zlepšují spolupráci mezi týmy vývojářů na vzdálených pracovištích

  Podívejte se na video

  Webinář Miloše Hrazdíry – analýza vstřikování plastů.