Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Cloud CAD » Řešení správy dat PLM na cloudové platformě

Řešení správy dat PLM na cloudové platformě

  Společnosti jsou pod neustálým konkurenčním tlakem nuceny stále přizpůsobovat měnícím se tržním nárokům. Všechny tyto aspekty si žádají plné využívání informací o produktech a výrobních procesech podniku. Přesto jsou často v mnoha společnostech informace rozptýleny v několika systémech, databázích a pracovních stanicích. Často existuje minimální propojení těchto informačních systémů v oblastech spojených s vývojem a výrobou produktů.

  Obvyklým řešením je použití správy dat SOLIDWORKS PDM s archívním serverem ve firemní síti. Novým moderním řešením je pořízení správy dat jako cloudové služby, kde je týmová spolupráce a jednotná správa dat v cloudu přístupná odkudkoliv. Zejména malé a střední podniky mohou těžit ze všech výhod cloudové platformy 3DEXPERIENCE Works a posunout se vpřed v procesu digitální transformace.

  Výhody nasazení platformy 3DEXPERIENCE Works:

  • rychlost nasazení cloudových aplikací
  • nízké celkové náklady TCO
  • žádné servery a IT management
  • bezpečné uložení dat
  • dostupnost uživatelům odkudkoliv 24/7

  Bezpečná cloudová správa dat PLM

  Pomocí cloudové správy dat PLM jsou zaznamenávány, spravovány a dodávány správné informace o výrobku správným uživatelům ve správném kontextu. Správa dat řídí veškerou dokumentaci i požadavky a poskytuje uživatelům okamžitý přístup online. Správa dat také umožní použití multi-CAD nástrojů a funkcí, stejně jako autorizaci s vyzvednutím a odevzdáním souborů a řízení revizí pomocí lifecycle. Fultextové vyhledávání včetně grafického umožňuje kdykoliv a odkudkoliv přistupovat k informacím o produktech a výrobních procesech. Funkce zabezpečení a správy chrání práva duševního vlastnictví každého účastníka životního cyklu výrobku prostřednictvím řízení rolí a přístupových oprávnění.

  Nabízené řešení:
  3DEXPERIENCE PDM SaaS – cloudová správa dat pro 3D CAD SOLIDWORKS

  Plánování a řízení projektů

  Funkce pro plánování a řízení procesů, které zajišťují schéma a obsazení realizačního týmu pro konkrétní projekt, rozpracuje proces na dílčí úkoly a následně kontroluje a dohlíží na jejich plnění spolu s informacemi o produktech. Funkce pro workflow podnikům umožňují vytvářet, spravovat a provádět automatizované pracovní procesy, při kterých se využívají se osvědčené postupy specifické pro danou společnost.

  Nabízené řešení:
  Project Planner – plánování projektů na cloudové platformě pro projektové manažery.