Menu Zavřeno

Jak používat SOLIDWORKS a PDM vzdáleně

Existuje několik metod, jak používat SOLIDWORKS a správu dat PDM doma nebo na vzdáleném místě. Předpokládejme, že uživatel používá počítač s pevnou nebo síťovou licencí SNL vzdáleně mimo firemní síť a podívejme se na možnosti vzdáleného připojení do firemní sítě připojeni přes VPN tunel.

Půjčování licencí SNL

Půjčení síťové licence SNL vyžaduje počáteční připojení ve firemní síti, poté je licence získána a uzamčena na klientském počítači. V tomto okamžiku lze počítač odpojit od sítě a Internetu, ale stále umožní přístup k SOLIDWORKS. Licence bude vázána na tento klientský počítač, dokud nebude licence vrácena. Síťové licence SNL nedoporučujeme půjčovat přes VPN připojení. Licenci klienta SOLIDWORKS PDM nelze vypůjčit.

Co je nutno udělat před použitím offline režimu PDM

Tyto kroky je nutné udělat před odpojením z firemní sítě nebo v režimu online.

 • Uživatel si vypůjčí licenci SNL.
 • Načte si aktuální verze souborů z projektu do svého pohledu.
  Tyto soubory zůstanou ve stavu jen pro čtení.
 • Uživatel vyzvedne soubory projektu, které bude chtít upravovat.
 • Uživatel si ověří, že má možnosti mezipaměti nastavené tak,
  aby měl vždy knihovny a šablony dostupné i v offline režimu.

Co je to online a offline režim klienta správy dat PDM

Při standardní práci v online režimu nejsou žádné omezení. Práce ovšem může být pomalejší a to v závislosti na internetovém připojení. Práci online poznáte podle zelených ikonek složek. Při práci v offline režimu nevyužíváte VPN připojení a rychlost nezávisí na internetovém připojení. Práci offline poznáte podle modrých ikonek složek.

Mezi režimy online a offline lze přepnout v menu Nástroje.

Práce v offline režimu správy dat PDM

Režim offline může uživatel zapnout rovnou při přihlášení do PDM. V offline režimu uživatel upravuje předem vyzvednuté soubory nebo vytváří nové soubory. Soubory, které jsou pouze pro čtení lze přidávat do sestav nebo z nich vytvářet výkresy. Nově vytvořené soubory se ukládájí přímo do složek v PDM.

Omezení práce v offline režimu:

 • V offline režimu není dostupné připojení k databázi, a to znamená, že nejsou k dispozici funkce datové karty, kusovníky PDM, automatické číslování, změny stavu a další.
 • Dostupné (pro čtení) jsou pouze soubory načtené v lokálním pohledu.
 • Upravovat lze pouze soubory, které jste si uživatel vyzvedl v online režimu před přepnutím do offline režimu.

Přepnutí do online režimu správy dat PDM

Při přepnutím do online režimu je nutno být ve firemní síti nebo mít nastaveno připojení pomocí VPN – nastavení a požadavky najde v dalším odstavci. Při připojení do firemní sítě se lze přepnout do práce online v menu Nástroje. Přepnutí do online režimu provede uživatel v nabídce Nástroje > Pracovat online.

Po přepnutí do online režimu uživatel provede následující činnosti:

 • Pod pravým tlačítkem myši vybere funkci Prohledat místní soubory
  a nově vytvořené soubory přidá do úschovny PDM.
 • Vyplní datové karty.
 • Odevzdá nové a upravené soubory do PDM.
 • Změní stavy souborů.

Požadavky na online připojení SOLIDWORKS a PDM přes VPN

 • Správně nakonfigurovaný firewall PC pro síťové licence a správu dat,
  klient komunikuje se serverem na těchto portech:
  PDM klient a databázový server: TCP 1433 a UDP 1434
  PDM klient a archivní server: TCP 3030 a UDP 3030
  SNL klient a licenční server: TCP 25734 a UDP 25735
 • Nastavený soubor HOSTS ve Windows
  v adresáři C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
  editace provede administrátor PC nebo správce IT.
  Přidejte IP adresu serveru (databázový, archivní i licenční)
  xxx.xxx.xxx.xxx      JMENOSERVERU
  ( 192.168.01.01 PDM01 )
 • Doporučená odezva pro VPN je do 100 ms. Doporučená rychlost linky je velmi individuální, měla by být od 10 Mb/s, ale záleží na agregaci linky. Rychlost uploadu bude 3-4x pomalejší než download.

Zlepšení výkonu PDM přes online VPN

Pokud používáte správu dat PDM prostřednictvím online připojení VPN, vyberte si některou z možností zlepšení výkonu v SOLIDWORKS a zobrazení úschovny. Jde pouze o další možnosti nastavení v případě pomalého připojení. V případě, že jste s rychlostí práce spokojeni, nemusíte nic měnit.

Možnost č.1

Zakázat automatické aktualizace v doplňku PDM v rámci SOLIDWORKS. Přejděte do nabídky Nástroje> SOLIDWORKS PDM> Možnosti a na kartě Server zrušte zaškrtnutí všech možností v části Automaticky aktualizovat strom v dalším panelu stromu a ujistěte se, že je nastavena možnost Znovu načíst strom při výběru součásti, která již byla uvolněna na Nikdy.

Možnost č.2

Deaktivujte doplňkový modul PDM v SOLIDWORKS a provádějte funkce úschovny (Vyzvednout, odevzdat atd.) ze zobrazení úschovny přímo v průzkumníkovi Windows. Upozornění – bez aktivního doplňku PDM se nebudou propisovat data z modelu do karty výkresu u nových a upravených souborů.

V případě dalších dotazů neváhejte dále kontaktovat technickou podporu DPS Software CZ:

Mohlo by se Vám líbit…

Sdílejte příspěvek se svými přáteli.
Posted in Správa dat

Související příspěvky: