Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Simulace » Novinky MITCalc 2024

Novinky MITCalc 2024

  MITCalc je balík strojírenských a technických výpočtů. Obsahuje například řešení ozubení čelního, kuželového, hypoidního, šnekového, klínových a ozubených řemenů, řetězů, brzd a spojek, nosníků, hřídelí, ložisek, pružin, šroubových spojů, hřídelových spojů, tolerancí, svarů, desek, skořepin a tlakových nádob a řady dalších strojírenských součástí. Výpočty podporují nejrozšířenější CAD systémy.

  Rozšíření, úpravy a aktualizace výpočtů

  Strojírenské výpočty MITCalc 2.02 byly rozšířeny o nové funkce a řada výpočtů byla rozšířena a aktualizována podle aktuálních norem a připomínek uživatelů včetně podpory 3D CAD systému SOLIDWORKS 2024.

  • Podpis VBA částí certifikátem s platností do 2027
  • Import nového certifikátu do Windows
  • Mechanika tekutin – úprava výpočtu hydraulického rázu
  • Planetový převod – oprava výpočtu bezpečnosti pro typ převodu: Unašeč => Centrální kolo
  • Svarové spoje, Výpočet pružin-15 typů – přepracování ovládacích prvků výpočtů.

  Hydrodynamická radiální kluzná ložiska

  Program je určen pro návrh a kontrolu hydrodynamického kluzného radiálního ložiska. V programu je možné řešit další úlohy jako viskozitu maziv, tolerance uložení hřídelí a ložisek, parametry třecích materiálů, výpočet ložiskové vůle atd. Program obsahuje a řeší:

  • Návrh rozměrů radiálního kluzného ložiska na základě zatížení a provozních podmínek.
  • Kontrolní výpočet různých typů ložisek.
  • Návrh ložiskové vůle a výpočet tolerancí ložiska a hřídele.
  • Návrh vhodného maziva, databáze olejů, výpočty viskozity.
  • Výpočet pracovních teplot, koeficientu tření, průtoku maziva a dalších parametrů.
  • Databáze kluzných materiálů a jejich parametrů.
  • Související normy: ISO 7902, DIN 31652, ISO 2909, ISO 3448, ISO 3547, ISO 12129, ISO 4381, ISO 4382 , ISO 2909, ISO 3448, DIN 504.

  Hydrodynamická axiální kluzná ložiska a kluzná ložiska s naklápěcími segmenty

  Program je určen pro návrh a kontrolu hydrodynamického axiálního kluzného ložiska a kluzného ložiska s naklápěcími segmenty. V programu je možné řešit další úlohy, jako viskozitu maziv, parametry třecích materiálů atd. Program obsahuje a řeší:

  • Návrh rozměrů axiálního kluzného ložiska na základě zatížení a provozních podmínek.
  • Kontrolní výpočet různých typů ložisek.
  • Návrh vhodného maziva, databáze olejů, výpočty viskozity.
  • Výpočet pracovních teplot, koeficientu tření, průtoku maziva a dalších parametrů.
  • Databáze kluzných materiálů a jejich parametrů.
  • Související normy: ISO 12130, ISO 12131, DIN 31654, ISO 2909, ISO 3448, ISO 4381, ISO 4382, ISO 2909, ISO 3448