Přeskočit na obsah
DPS » Novinky » Simulace » Novinky MITCalc 2023

Novinky MITCalc 2023

  MITCalc je balík strojírenských a technických výpočtů. Obsahuje například řešení ozubení čelního, kuželového, hypoidního, šnekového, klínových a ozubených řemenů, řetězů, brzd a spojek, nosníků, hřídelí, ložisek, pružin, šroubových spojů, hřídelových spojů, tolerancí, svarů, desek, skořepin a tlakových nádob a řady dalších strojírenských součástí. Výpočty podporují nejrozšířenější CAD systémy.

  Rozšíření, úpravy a aktualizace výpočtů

  Strojírenské výpočty MITCalc 2.02 byly rozšířeny o nové funkce a řada výpočtů byla rozšířena a aktualizována podle aktuálních norem a připomínek uživatelů včetně podpory 3D CAD systému SOLIDWORKS 2023.

  • Podpis VBA částí certifikátem s platností do 2024
  • Rozšíření výpočtu Technické vzorce
  • Aktualizace podpory všech 2D/3D CAD systémů

  Analýza a výpočet setrvačníku

  Program je určen pro návrh setrvačníku, jeho analýzu a určení rozměrů. V programu je možné řešit i klikový mechanismus a zjistit parametry asynchronních motorů. Program řeší:

  • Návrh momentu setrvačnosti pro vybraný stroj.
  • Návrh rozměrů setrvačníku na základě požadovaného momentu setrvačnosti.
  • Výpočet momentu setrvačnosti na základě rozměrů setrvačníku.
  • Výpočet momentu setrvačnosti hmot s různými otáčkami (redukovaný moment setrvačnosti).
  • Výpočet napětí rotujících prstenců.
  • Výpočet gyroskopického momentu.
  • Výpočet momentu setrvačnosti ze zatěžovacího diagramu a požadované nerovnoměrnosti chodu.
  • Výpočet nerovnoměrnosti chodu.
  • Návrh setrvačníku ve spojení s motorem.
  • Výběr a výpočet parametrů cca 1200 asynchronních elektromotorů.
  • Řešení klikového mechanismu.

  Návrh setrvačníku pro kompresor poháněný elektromotorem

  Příklad pro kompresor přímo napojený na elektromotor.